เราจะทำอย่างไรกับข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณซื้อบางอย่างจากเว็บไซต์ของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซื้อและการขายเราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราเช่นชื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ และอาจมีข้อมูลอื่น ๆ บริษัท ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ:

 • การประมวลผลคำสั่งชื้อ.
 • ปรับปรุงการให้บริการที่มีคุณภาพ.
 • การวิจัยทางการตลาด.
 • บริการลูกค้า.
 • จัดทำเนื้อหาและโฆษณาตามที่ลูกค้าต้องการ.
 • สื่อสารและจัดการกับลูกค้าในกรณีพิเศษ.
 • การจัดการภายในหรือตามที่กฎหมายกำหนด.

การเปิดเผยข้อมูล

 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้นหรือหากคุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

เมื่อคุณซื้อบางอย่างจากเว็บไซต์ของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซื้อและการขายเราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราเช่นชื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ และอาจมีข้อมูลอื่น ๆ บริษัท ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

ความยินยอม

 • เราจะขอความยินยอมจากคุณได้อย่างไร?
  เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเพื่อทำธุรกรรมสั่งซื้อจัดส่งหรือส่งคืนสินค้าเราเข้าใจว่าคุณยอมรับการรวบรวมและการใช้งานของเราด้วยเหตุผลเฉพาะเท่านั้น .
  หากเราขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเหตุผลรองเช่นการตลาดเราจะขอความยินยอมจากคุณโดยตรงหรือให้โอกาสคุณในการปฏิเสธ
 • คุณถอนความยินยอมของคุณได้อย่างไร?
  หากหลังจากที่คุณเลือกใช้คุณได้เปลี่ยนใจคุณอาจถอนความยินยอมของคุณเพื่อให้เราติดต่อคุณเพื่อรวบรวมและใช้งานได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเรา ที่ support@m5555.com

ความเป็นส่วนตัว

 • เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราใช้ความระมัดระวังตามสมควรและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหายถูกเปิดเผยเข้าถึงและเปิดเผย แก้ไขหรือทำลาย