สารทำความเย็นในระบบทำความเย็น ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

สารทำความเย็นในระบบทำความเย็น ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

การทำความเย็นในระบบทำความเย็น ห้องเย็น หรือ ห้องแช่แข็งนั้นส่วนใหญ่ใช้ระบบทำความเย็นที่เรียกว่าระบบหล่อเย็น (refrigeration system) ซึ่งประกอบด้วยสารทำความเย็นหลายชนิด หลายประเภท ที่มีความสามารถในการดูดความร้อนจากสิ่งรอบตัวและนำไปปล่อยไปที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า

การทำงานของระบบทำความเย็นนั้นมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น

1.อัดเย็น (Compression): สารทำความเย็นถูกอัดให้มีแรงดันและอุณหภูมิสูงขึ้น.

2.หล่อเย็น (Condensation): สารทำความเย็นที่อัดเย็นถูกนำไประบายความร้อนที่สูงในการหล่อเย็น, ทำให้สารเปลี่ยนจากสถานะไอไปเป็นของเหลว.

3.ขยายเย็น (Expansion): สารทำความเย็นที่เป็นของเหลวถูกขยายให้มีแรงดันลดลง, ทำให้มีอุณหภูมิต่ำ.

4.หล่อเย็น (Evaporation): สารทำความเย็นที่ถูกขยายเย็นถูกนำไปดูดความร้อนจากสิ่งรอบตัวและเปลี่ยนเป็นสถานะไอ.

กระบวนการนี้ทำให้มีการถ่ายเทความเย็นจากระบบไปยังห้องเย็นหรือห้องแช่แข็ง  ทำให้สิ่งของที่อยู่ในห้องเย็นหรือแช่แข็งนั้นมีอุณหภูมิต่ำลง.

น้ำยาแอร์ที่ใช้ในระบบทำความเย็น ห้องเย็น หรือ ห้องแช่แข็งมีหลายประเภทตามลักษณะการทำงานและคุณสมบัติทางเคมี  ต่อไปนี้คือบางประเภทที่พบบ่อยในประเทศไทย

1.Hydrochlorofluorocarbons  (HCFCs): เป็นสารทำความเย็นที่ใช้งานมาก่อน แต่มีผลกระทบต่อโอโซนและมีศักยภาพที่จะถูกห้ามในอนาคต. ตัวอย่างเช่น R-22 (Chlorodifluoromethane)  เป็น HCFC ที่มักใช้ในอดีต, แต่ตอนนี้ได้ถูกห้ามในหลายประเทศ.

2.Hydrofluorocarbons (HFCs): เป็นสารทำความเย็นที่ถูกนำมาแทนที่ HCFCs เนื่องจากไม่ทำลายโอโซน. ตัวอย่างเช่น R-134a เป็น HFC ที่ใช้ในระบบแอร์รถยนต์.

3.Hydrocarbons: สารทำความเย็นจากก๊าซเช่น Propane (R-290) และ Isobutane (R-600a) เป็นต้น, เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย.

4.Carbon Dioxide (CO2): R-744 เป็น CO2 ที่ใช้ในระบบทำความเย็นที่มีความปลอดภัยและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย.

5.Ammonia (NH3): NH3 เป็นสารทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง, และมักใช้ในระบบทำความเย็นในที่ที่ความปลอดภัยเป็นสำคัญ เช่น ห้องแช่แข็ง.

การเลือกใช้น้ำยาแอร์ขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบและสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน โดยควรคำนึงถึงประสิทธิภาพทางเทคนิค  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   และความปลอดภัย  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสารทำความเย็น ระบบของตู้แช่ ห้องเย็น รวมทั้งสารทำควมเย็นสำหรับแอร์บ้าน แอร์โรงงาน แอร์รถยนต์ และระบบทำความเย็นแบบครบวงจร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอม ยินดีให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำยาแอร์ สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ Line@namyaair หรือ โทร.  094-341-3124

สนใจสั่งซื้อน้ำยาแอร์ กับน้ำยาแอร์ดอทคอม โทรเลย 0943413124

Add Line : @namyaair เพื่อสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับน้ำยาแอร์ คลิ๊กเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *