ห้องคลีนรูม ต่างจาก ห้องเย็น อย่างไร?

ห้องคลีนรูม ต่างจาก ห้องเย็น อย่างไร?

ในประเทศไทยปัจจุบันมีการธุรกิจมากมายหลายแบบที่จำเป็นต้องใช้ห้องที่มีอุณหภูมิความเย็นคงที่ และมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปในลักษณะการใช้งาน ในที่นี้เราจะมาอธิบายถึงข้อแตกต่างสำหรับ ห้องคลีนรูม และห้องเย็นกันดูว่า มีความแตกต่างกันละใช้งานในลักษณะใดกันบ้าง

ห้องคลีนรูมก็คือ ห้องหรือบริเวณปิดที่มีการควบคุมสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในห้องซึ่งได้รูปแบบการไหลของอากาศ อุณภูมิ ความดัน ความชื้น ความสั่นสะเทือน แสงสว่างเป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าห้องคลีนรูม คือห้องที่มีการควบคุมปัจจัยต่างๆให้มีเงื่อนไขตามที่เราต้องการ ซึ่งมีการควบคุม ความเข้มข้นของอณุภาคแขวนลอยในอากาศและถูกสร้างขึ้นและใช้งานในลักษณะที่ทำให้มีการนำเข้ามาการทำให้เกิดและการเก็บกักอณุภาคทั้งหลายไว้ภายในห้องให้น้อยที่สุดและเป็นห้องซึ่งมีการควบคุม ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อุณภูมิ ความชื้นละความดันตามที่จำเป็น ข้อควรรู้เกี่ยวกับห้องคลีนรูม เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานในความสะอาดระดับสูง ปลอดทั้งเชื้อโรคและฝุ่น จึงมีหลายๆอุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้ห้องคลีนรูมในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและยา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอีเล็คโทรนิคส์ โรงงานผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับด้านความสะอาดในระดับปลอดเชื้อ จึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ได้จะมีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

ส่วนห้องเย็นนั้นมี ปัจจัยหลายอย่าง ที่เราต้องมาพิจารณา เพื่อให้ได้ห้องเย็นที่เหมาะกับสินค้าและวัตถุดิบที่จัดเก็บ อย่างเช่น อุณหภูมิที่ต้องการ ปริมาณสินค้าที่เข้าห้องเย็นต่อวัน และอุณหภูมิสินค้าก่อนเข้าห้องเย็น อย่างถ้าเป็นห้องฟรีสแช่แข็ง ควรต้องการให้สินค้าแข็งภายในเวลาเท่าไหร่ และอุณหภูมิจะต้องมีความคงที่ตลอดเวลา โดยห้องเย็นนั้นจะเน้นในเรื่องของอุณหภูมิการจัดเก็บสินค้าทั่วๆไป  ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดก็มีความต้องการอุณหภูมิความเย็นที่ไม่เหมือนกัน เช่น อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ต้องการอุณหภูมิที่ความเย็นจัด ส่วนพวกเครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ ยาและเวชภัณฑ์ ต้องการอุณหภูมิที่ความเย็นไม่มาก เพราะถ้าหากเย็นเกินไป อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ ดังนั้นการจะธุรกิจห้องเย็นนั้น จะต้องดูสินค้าที่จะเก็บเป็นส่วนสำคัญ

โดยสรุปแล้วห้องคลีนรูมและห้องเย็น ต่างมีความสำคัญกับหลายๆ ภาคอุตสาหกรรมหรือหลายประเภทของโรงงานต่างๆ เพื่อผลผลิตที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดในเรื่องของคุณภาพ ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ยังเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสินค้า ลดความเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นหรือทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย ต้องหมั่นตรวจสอบอุณหภูมิและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอด    ดังนั้นควรที่จะตรวจเช็คระบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ   หากต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำยาแอร์ที่ใช้ในห้องคลีนรูม หรือห้องเย็น สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอม ศูนย์รวมน้ำยาตู้เย็น ตู้แช่ทุกชนิด ที่ Line@namyaair หรือ โทร.   094-341-3124

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *