แนวโน้มราคาของน้ำยาแอร์ ปี 2021-2022

แนวโน้มราคาของน้ำยาแอร์ ปี 2021-2022

แนวโน้มราคาของน้ำยาแอร์ ปี 2021-2022
แนวโน้มราคาของน้ำยาแอร์ ปี 2021-2022

เมื่อเวลาตัดสินใจในการเลือกซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่ง แน่นอนว่านอกจากปัจจัยอื่นๆแล้วนั้น ปัจจัยด้านราคาก็เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ ในวงการ น้ำยาแอร์ ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจุบันอากาศเมืองไทยค่อนข้างร้อน จึงทำให้มีการใช้น้ำยาแอร์กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะในรถยนต์ ในบ้าน อาคารสำนักงาน ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อน้ำยาแอร์ ก็จะมีหลายปัจจัยและราคาก็เป็นปัจจัยหนึ่ง  จะมีคำถามขึ้นมาว่า “ทำไม” ราคาน้ำยาแอร์บางครั้งมีราคาที่ไม่เท่ากัน ในที่นี้เราจะมาพูดถึงแนวโน้มราคาน้ำยาแอร์ในปี 2021 – 2022

สาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำยาแอร์แปรผัน

สาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำยาแอร์แปรผัน
สาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำยาแอร์แปรผัน
  1. วัตถุดิบในการผลิต น้ำยาแอร์หรือที่เรียกกันว่าสารทำความเย็น ที่ปัจจุบันนี้ใช้กันอย่าง

แพร่หลาย จะเป็นสารจำพวก HCFC, HFC และ HFO ซึ่งสารเหล่านี้จะมีคุณสมบัติ ไม่มีพิษ ไม่มีกลิ่น และสารเหล่านี้จะมีจุดเดือดที่ต่ำกว่าสารทั่วไป วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำยาแอร์จะมาจากแร่ธรรมชาติ ซึ่งจะมีความผันแปรของราคาวัตถุดิบตลอดเวลา ให้เปรียบเทียบเหมือนราคาน้ำมันดิบที่มีการขึ้นลงของราคาอยู่เสมอ จึงมีผลกระทบกับราคาของน้ำยาแอร์

  1. ค่าเงินบาท ในส่วนของน้ำยาแอร์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้า ซึ่งยังผลิตในประเทศไทยไม่ได้ ดังนั้นการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นส่วนหนึ่งของความผันแปรของราคาน้ำยาแอร์ด้วย
  2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนำเข้าสินค้า เช่น ค่าระวางเรือ ค่าภาษีนำเข้า ค่าขนส่ง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้มีความเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ ทำให้กระทบกับราคาน้ำยาแอร์
  3. ฤดูกาลของแต่ละช่วง ทั่วโลกนั้นมีความต้องการใช้น้ำยาแอร์ และอุณหภูมิของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันในแต่ละช่วง ทำให้บางช่วงมีความต้องการน้ำยาแอร์มากน้อยไม่เท่ากัน เมื่อความต้องการมากน้อยที่แตกต่างกันนั้น ก็จะเข้าระบบอุปสงค์และอุปทาน ทำให้ราคาน้ำยาแอร์ผกผันตามระบบเศรษฐศาสตร์

 

ราคาน้ำยาแอร์ จะมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ราคาจะขึ้นลงเหมือนราคาทองคำ ซึ่งยากที่จะคาดเดา แนวโน้มราคาน้ำยาในปี2021 -2022 จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น โรคระบาด Covid-19 หรือ อุทกภัยต่างๆ โดยปกติราคาน้ำยาแอร์ที่นำเข้ามาในประเทศไทย ราคาจะค่อนข้างสูงในช่วงต้นปี และราคาจะลงในช่วงปลายปี ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา ทำให้บางครั้งไม่ได้เป็นไปตามปกติ ดังนั้นก่อนเลือกซื้อน้ำยาแอร์ทุกครั้ง ควรสอบถามกับผู้จัดจำหน่ายทุกครั้ง สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อน้ำยาแอร์ ราคาอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ  ทั้งนี้ควรดูที่คุณภาพน้ำยา น้ำหนักต่อถัง  และความเหมาะสมของการใช้งาน  หากต้องการสอบถามราคาน้ำยาแอร์ สามารถติดต่อ น้ำยาแอร์ดอทคอม ผู้จัดจำหน่ายน้ำยาแอร์ที่เป็นที่นิยมให้กับช่างมืออาชีพและมีประสบการณ์ด้านน้ำยาแอร์กว่า 20 ปี ได้ทาง Line@ หรือโทร xx-xxx-xxxx