แนวโน้มราคาของน้ำยาแอร์ ปี 2023

แนวโน้มราคาของน้ำยาแอร์ ปี 2023

สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อน้ำยาแอร์ ก็จะมีหลายปัจจัยและราคาก็เป็นปัจจัยหนึ่ง  เมื่อเวลาตัดสินใจในการเลือกซื้อของ แน่นอนว่านอกจากปัจจัยอื่นๆ ปัจจัยด้านราคาก็เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ ในวงการ น้ำยาแอร์ ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจุบันอากาศเมืองไทยค่อนข้างร้อน จึงทำให้มีการใช้น้ำยาแอร์กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะในรถยนต์ ในบ้าน อาคารสำนักงาน ซุปเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

สารทำความเย็นหรือ น้ำยาแอร์ เป็นสารเคมีที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อมาใช้งานในระบบทำความเย็นต่าง ๆ และก็จะมีคำถามขึ้นมาว่า “ทำไม” ราคาน้ำยาแอร์บางครั้งมีราคาที่ไม่เท่ากัน ในที่นี้เราจะมาพูดถึงแนวโน้มราคาน้ำยาแอร์ในปี 2023

สาเหตุที่ทำให้ราคาของน้ำยาแอร์แปรผัน

 1. วัตถุดิบในการผลิต

  น้ำยาแอร์หรือที่เรียกกันว่าสารทำความเย็น ที่ปัจจุบันนี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย จะเป็นสารจำพวก HCFC, HFC และ HFO ซึ่งสารเหล่านี้จะมีคุณสมบัติ ไม่มีพิษ ไม่มีกลิ่น และสารเหล่านี้จะมีจุดเดือดที่ต่ำกว่าสารทั่วไป วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำยาแอร์จะมาจากแร่ธรรมชาติ ซึ่งจะมีความผันแปรของราคาวัตถุดิบตลอดเวลา ให้เปรียบเทียบเหมือนราคาน้ำมันดิบที่มีการขึ้นลงของราคาอยู่เสมอ จึงมีผลกระทบกับราคาของน้ำยาแอร์

 2. ฤดูกาลของแต่ละช่วง
  ฤดูกาลของแต่ละช่วง

  ทั่วโลกนั้นมีความต้องการใช้น้ำยาแอร์ และอุณหภูมิของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันในแต่ละช่วง ทำให้บางช่วงมีความต้องการน้ำยาแอร์มากน้อยไม่เท่ากัน เมื่อความต้องการมากน้อยที่แตกต่างกันนั้น ก็จะเข้าระบบอุปสงค์และอุปทาน ทำให้ราคาน้ำยาแอร์ผกผันตามระบบเศรษฐศาสตร์

 3. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนำเข้าสินค้า
  การนำเข้าสินค้า

  เช่น ค่าระวางเรือ ค่าภาษีนำเข้า ค่าขนส่ง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้มีความเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ ทำให้กระทบกับราคาน้ำยาแอร์

 4. ค่าเงินบาท
  ค่าเงินบาท

  ในส่วนของน้ำยาแอร์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้า ซึ่งยังผลิตในประเทศไทยไม่ได้ ดังนั้นการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นส่วนหนึ่งของความผันแปรของราคาน้ำยาแอร์ด้วย

ดังนั้นการซื้อสารทำความเย็นในแต่ละฤดูกาลแต่ละช่วงก็จะมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ราคาจะขึ้นลงเหมือนราคาทองคำ ซึ่งยากที่จะคาดเดา แนวโน้มราคาน้ำยาแอร์ในปี 2023 ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่างข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว และยังมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อีก เช่น อุทกภัยต่างๆ จากธรรมชาติ และโรคระบาด โดยปกติราคาน้ำยาแอร์ที่นำเข้ามาในประเทศไทย ราคาจะค่อนข้างสูงในช่วงต้นปี และราคาจะลงในช่วงปลายปี ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา ทำให้บางครั้งไม่ได้เป็นไปตามปกติ ดังนั้นก่อนเลือกซื้อน้ำยาแอร์ทุกครั้ง ควรสอบถามกับผู้จัดจำหน่ายทุกครั้ง และในการเลือกซื้อน้ำยาแอร์ ราคาอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจเสมอไปในการซื้อ ทั้งนี้เราควรดูที่คุณภาพน้ำยา และความเหมาะสมของการใช้งานเป็นหลักด้วย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสารทำความเย็น สามารถโทรสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอมศูนย์รวมน้ำยาตู้เย็นทุกชนิดที่Line : @namyaair  หรือ โทร. 094-341-3124

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *