Category Archives: น้ำยาแอร์ R32

รอบรู้ปัญหา เรื่อง “น้ำยาแอร์”

รอบรู้ปัญหา เรื่อง “น้ำยาแอร์” การทำงานของแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ ส่วนประกอบสำคัญก็คือ “น้ำยาแอร์” และก่อนที่เราจะมารอบรู้ปัญหา เรื่อง “น้ำยาแอร์” น้ำยาแอร์คืออะไร และสำคัญอย่างไรต่อระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ บทความนี้ น้ำยาแอร์.com ยังมีความรู้เกี่ยวกับน้ำยาแอร์ตัวไหนบ้างที่ใช้แล้วช่วยลดโลกร้อน มาแนะนำอีกด้วย รอบรู้ปัญหา เรื่อง “น้ำยาแอร์”   การใช้เครื่องปรับอากาศหรือแอร์ประโยชน์ที่สำคัญได้แก่การให้ความเย็นภายในห้องหรือสถานที่นั้น ๆ แต่ระบบทำความเย็นอย่างเดียวอาจจะทำ ให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก จึงต้องมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศด้วย นอกจากนั้นการเลือกน้ำยาแอร์ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพ และไม่สร้างมลพิษให้เป็นปัญหาต่อสภาพแวดล้อม น้ำยาแอร์คืออะไร น้ำยาแอร์ เป็นสารทำความเย็นชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติในการทำความเย็นด้วยการอัดสารความเย็นให้กลายเป็นไอเพื่อเป็นตัวสร้างความเย็นให้กับเครื่องปรับอากาศ ไม่มีกลิ่น และมีความปลอดภัยในการใช้งาน มีหลายชนิดให้เลือกใช้ นอกจากนั้นน้ำยาแอร์บางชนิดยังมีคุณสมบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ใช้แล้วยังเป็นมิตรต่อชั้นบรรยากาศอีกด้วย น้ำยาแอร์มีกี่ชนิด น้ำยาแอร์ชนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับแอร์บ้าน มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ น้ำยาแอร์ R22 น้ำยาแอร์ R410A และ น้ำยาแอร์ R32 ส่วนประสิทธิภาพในการทำความเย็นของน้ำยาแอร์แต่ละชนิดแตกต่างกัน ดังนี้ น้ำยาแอร์ R22 น้ำยาแอร์ R22 เป็นชนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับแอร์บ้าน

หันมากู้โลกของเรากันเถอะ ทำความรู้จักน้ำยาแอร์ตัวไหนบ้างที่ช่วยลดโลกร้อน

หันมากู้โลกของเรากันเถอะ ทำความรู้จักน้ำยาแอร์ตัวไหนบ้างที่ช่วยลดโลกร้อน สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนั้น  ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของก๊าซในชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดภาวะที่โลกร้อนขึ้น การที่โลกร้อนขึ้นเพราะว่ามนุษย์เราเป็นต้นเหตุโดยเฉพาะการใช้พลังงานที่มากขึ้นเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ  และอีกหลายสิ่งหลาย  ซึ่งน้ำยาแอร์ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ในการทำให้โลกร้อนขึ้น น้ำยาแอร์ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเย็นของระบบทำความเย็น ซึ่งแบ่งเป็นหลายประเภทตามการใช้งานที่เหมาะสม โดยในอดีต น้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็นมีความคงตัวสูงและมีประสิทธิภาพต่ออุปกรณ์ทำความเย็นค่อนข้างสูง แต่ส่งผลเสียต่อ สภาพแวดล้อม ปัจจุบันนี้มีหลายพื้นที่ ที่ใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในอนาคตของเครื่องปรับอากาศ การใช้สารทำความเย็นจะต้องไม่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน ปกติสารทำความเย็นจะเป็นสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศและมีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP ) สูง จากเดิมเครื่องปรับอากาศส่วนมากจะใช้น้ำยา R22  ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่ทำลายชั้นบรรยากาศ และทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูง กฎหมายจึงกำหนดให้เลิกผลิตในปี พ.ศ. 2560 น้ำยาแอร์ที่ช่วยลดโลกร้อนมีดังนี้ น้ำยาแอร์ R32 เป็นสารประกอบเดียว ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (OPD=0) และก่อให้เกิดค่าสภาวะเรือนกระจกที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำยาแอร์ตัวอื่น ใช้แทนน้ำยาแอร์ R22 ใช้ในส่วนของเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเรือนและอาคารทั่วไปแต่มีข้อเสียตรงที่ตัวน้ำยามีคุณสมบัติติดไฟ แต่ติดไฟในระดับเล็กน้อย น้ำยาแอร์ R1234yf เป็นน้ำยาแอร์ที่ใช้ในรถยนต์ตัวใหม่ เกิดจากการพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทน R134a ที่มีค่า GWP

R32 vs R410A เลือกใช้ตัวไหนดี?

R32 vs R410A เลือกใช้ตัวไหนดี? ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้ภูมิอากาศของประเทศมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้น ทำให้อากาศร้อนแทบทั้งปี เครื่องปรับอากาศ จึงมีความสำคัญกับของคนไทยมากขึ้น จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเครื่องปรับอากาศกันเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เกิดความสุขสบายในการดำรงชีวิต เครื่องปรับอากาสที่ใช้ตามบ้านจะใช้น้ำยาแอร์หลักๆ 2 ชนิด คือ R32 และ R410A คุณสมบัติ และ ความแตกต่างของ น้ำยาแอร์ R 32 และ R 410A มีดังต่อไปนี้ 1.น้ำยาแอร์ R32 เป็นสารประกอบเดียว ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP=0) และก่อให้เกิดค่าสภาวะเรือนกระจกน้อยที่สุด เหมือนเทียบกับน้ำยาแอร์ตัวอื่น ใช้แทน R22 ในส่วนของเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคาร บ้านเรือน แต่มีข้อเสีย คือ ตัวน้ำยาแอร์ติดไฟในระดับเล็กน้อย และมีแรงดันที่สูง การเติมน้ำยาข้าระบบและอุปกรณ์อะไหล่ของ R32 คือ การเติมน้ำยาเข้าระบบ R32 สามารถเติมเพิ่มได้เลย สำหรับเครื่องมือ อะไหล่ และอุปกรณ์ R32 และ

หลักการทำงานของระบบทำความเย็นของตู้เย็น vs ตู้แช่

จัดเก็บน้ำยาแอร์อย่างไร ให้ปลอดภัย

หลักการทำงานของตู้เย็น คือการถ่ายเทความร้อนภายในตู้เย็นให้ออกไปสู่ภายนอก โดยเกิดขึ้นจากเครื่องอัดไอหรือคอมเพรสเซอร์ จะอัดแก๊สของสารทำความเย็นให้เป็นของเหลวในคอยล์ร้อน หลังจากนั้นก็จะส่งผ่านต่อไปยังเครื่องระเหยซึ่งจะทำให้ความดันของเหลวลดลงจนเปลี่ยนสถานะจากแก๊สกลายเป็นไอ และจะนำพาเอาความร้อนนี้ออกไปเพื่อให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นลดลง

ถ้าน้ำยาแอร์หมดส่งผลกระทบกับระบบแอร์อย่างไร

จะเห็นว่าน้ำยาแอร์จะไหลไปส่วนต่าง ๆของอุปกรณ์ และบ่อยครั้งที่จะเจอปัญหาแอร์ไม่เย็นเนื่องจากน้ำยาแอร์ขาด หรือหมด ปัญหาของน้ำยาแอร์ขาดหรือหมด เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยมาก ซึ่งเมื่อเครื่องปรับอากาศมีการใช้งานมานาน อุปกรณ์ต่าง ๆเริ่มเสื่อม ทำให้เกิดการรั่วของน้ำยาแอร์ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลง และยังก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบแอร์ ดังนี้

น้ำยาแอร์.com มาร์เก็ตเพลสแห่งใหม่ที่ช่างแอร์เลือกซื้อ

ประหยัดเวลาในการเลือกซื้อน้ำยาแอร์ ในการเลือกซื้อน้ำยาแอร์ สามารถเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่น้ำยาแอร์.com  ที่เตรียมไว้ให้ ไม่ต้องเสียเวลาในการเทียบราคา หรือต้องออกเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเอง เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสก็จะได้น้ำยาแอร์ตามที่ต้องการ 

น้ำยาแอร์บ้าน R32 และ R410A แตกต่างกันอย่างไร ควรเลือกใช้ระบบน้ำยาตัวไหนดี

น้ำยาแอร์บ้าน R32 และ R410A แตกต่างกันอย่างไร ควรเลือกใช้ระบบน้ำยาตัวไหนดี   น้ำยาแอร์ หรือสารความเย็นเป็นสารระเหยที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศทั่วไป เพื่อทำความเย็นในระบบให้เกิดความเย็นทั้งในที่พักอาศัย  อาคารบ้านเรือน  ซึ่งระบบต่างๆ ต้องใช้น้ำยาทำความเย็น ขึ้นอยู่กับคอมเพรสเซอร์ของระบบความเย็นนั้นๆ ว่าจะต้องใช้น้ำยาแอร์ตัวไหน   ปัจจุบันน้ำยาแอร์ R32 และ R410Aเป็นสารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศแบบที่พักอาศัย มาทดแทนน้ำยาแอร์บ้านตัวเก่า R22 เพราะว่าเป็นสารที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และลดภาวะโลกร้อนของโลก การที่จะเลือกใช้แอร์ที่ใช้น้ำยาแอร์ตัวไหน ควรรู้ข้อแตกต่างของตัวน้ำยาแอร์ทั้งสองชนิดนี้เสียก่อน ความแตกต่าง R32 และ R410A สามารถแจงรายละเอียดดังนี้ น้ำยาแอร์ R410A เป็นน้ำยาแอร์ที่ผสมสารทำความเย็น ระหว่าง R125 และ R32 เพื่อที่จะได้พัฒนา ไว้สำหรับทดแทนน้ำยา R 22 ถึงแม้ว่า ค่า ODP (Ozone Depletion Potential)= 0 แต่ยังมี ค่า GWP (Global Warming Potential)