Category Archives: ระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรม

ระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรม

ระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรม ระบบทำความเย็น นอกจากการทำความเย็นแบบพื้นฐาน ยังมีอีกมากมายหลายรูปแบบ ตามการใช้งาน และความต้องการ ประสิทธิภาพในการทำความเย็นที่ถูกพัฒนาขึ้นและถูกปรับปรุงให้ตรงตามรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น ในปัจจุบันมีความต้องการสูงมากขึ้น ทั้งระบบทำความเย็นแบบเคลื่อนที่ ในภาคอุตสาหกรรมการขนส่ง การแช่แข็งอาหาร รวมถึงในภาควิทยศาสตร์ ระบบทำความเย็นและระบบแช่แข็งในอุตสาหกรรม ที่เราเห็นกันมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเราสามารถจำแนกได้ตามลักษณะการใช้งาน เช่น ระบบขนส่งอาหาร ระบบแช่แข็งในอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก รวมถึงค้าส่งต่าง ๆ ภาคการผลิต เช่น การแช่แข็งเนื้อสัตว์ที่ได้แปรรูปแล้ว หรือ ผลิตใส้กรอก ภาคการขนส่ง เช่น การนำวัตถุดิบต่าง ๆ จากที่หนึ่ง ไป ยังอีกที่หนึ่ง การแช่แข็งก่อนการจำหน่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ต่าง ๆ ประเภทของห้องเย็นและห้องแช่แข็ง ห้องเย็นแบบแช่เย็นเฉียบพลัน มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิ ก่อนถึงกระบวนการถัดไปเพื่อควบคุมเชื่อแบคทีเรีย หรือเพื่อให้เชื้อเอนไซน์ย่อยเนื้อในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ห้องเย็นแบบแช่แข็ง มีไว้ลดอุณหภูมิและเก็บสินค้าไว้เป็นเวลานาน ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า เป็นห้องเย็นที่ใช้เป็นที่เก็บรักษาสินค้าที่ถูกแช่แข็งมาแล้ว ห้องเย็นแบบแช่แข็งด้วยลมเย็นจัด เป็นห้องเย็นเพื่อแช่แข็ง หรือ Freez