Category Archives: ห้องเย็น

ประเภทของห้องเย็นในการใช้งาน

ประเภทของห้องเย็นในการใช้งาน “ห้องเย็น” ได้ถูกออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้อุณหภูมิเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาสินค้าต่างๆ ประเภทของห้องเย็นและช่วงอุณหภูมิขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในหลากหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่ อาหาร, ยา, วัคซีน, สารเคมี, พืช ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, เครื่องสำอางค์ เป็นต้น โดยทั่วไปห้องเย็นจะทำงานที่ระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และความต้องการเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บ  อาจแบ่งได้ดังนี้ -Chilled Storage ห้องเย็นเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ โดยรักษาอุณหภูมิทั่วไประหว่าง 0°C-5°C (41°F) ใช้สำหรับจัดเก็บอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น ผลไม้ ผัก ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่ม เพื่อรักษาคุณภาพ และชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย -Cold Storage ห้องเย็นเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0°C แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็ง ช่วงอุณหภูมิสำหรับห้องเย็นอาจแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง -2°C ถึง -18°C ใช้สำหรับจัดเก็บอาหารแช่แข็ง เช่น ผลไม้แช่แข็ง ผัก เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ฯลฯ เพื่อรักษาคุณภาพ และยืดอายุการเก็บรักษา -Frozen / Freezer Storage

ระบบทำความเย็นของอุตสาหกรรม

ระบบทำความเย็นของอุตสาหกรรม ระบบการทำความเย็น นอกจากการทำความเย็นแบบพื้นฐาน ยังมีอีกมากมายหลายรูปแบบ ตามการใช้งาน และความต้องการประสิทธิภาพในการทำความเย็น ที่ถูกพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น ตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามากขึ้น ระบบทำความเย็นและระบบแช่แข็งในอุตสาหกรรม ที่เราเห็นกันมากที่สุดคืออุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเราสามารถจำแนกการทำความเย็นตามลักษณะของการใช้งาน ได้ดังนี้ ห้องเย็น (Cold Room) เป็นที่นิยมใช้มากในอุตสาหกรรมอาหาร ห้องเย็นถูกควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับสินค้า เพื่อช่วยชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรีย ก่อนจะถูกผลิต จัดจำหน่ายตามลูกโซ่ความเย็น ห้องแช่แข็ง (Frozen Room) ใช้สำหรับลดอุณหภูมิของสินค้าในระยะเวลาอันสั้นที่สุดตามหลักการถนอมรักษาอาหาร หรือใช้กับวัตถุดิบที่ต้องการความเย็นสูง การลดอุณหภูมิของสินค้าหรือวัตถุดิบ มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับสารทำความเย็นที่ใช้ในการทำความเย็น สำหรับหลักการทำความเย็นโดยใช้เครื่องระเหย หรือคอยล์เย็น (Evaporator) สามารถแบ่งได้ดังนี้ แบบขยายโดยตรง (Direct Expansion) เป็นแบบที่ใช้กันทั่วไป เหมาะสำหรับห้องเย็นที่มีค่าการทำความเย็นไม่สูงมากนัก โดยสารทำความเย็นจะไหลจากฝั่ง คอยล์ร้อน (Condenser) เข้าสู่ถังพักสารทำความเย็นและไหลผ่านวาล์วลดความดัน (Expansion Valve) เข้าสู่คอยล์เย็นหรือ Evaporator โดยตรง แบบท่วมคอยล์ (Flooded Coil) เป็นระบบสารทำความเย็นที่ส่งจากคอยล์ร้อน (Condenser) เข้าสู่ถังพักสารทำความเย็นที่มีความดันสูง และไหลผ่านวาล์วลดความดันไปสู่ถังเก็บสารทำความเย็นความดันต่ำก่อน ก่อนจะไหลเข้าคอยล์เย็น โดยอาศัยการที่ของเหลวไหลไปแทนที่ก๊าซ จุดแตกต่างสำหรับระบบนี้

สัญญาณเตือนบอกให้รู้ว่าตู้เย็นของคุณน้ำยารั่ว

สัญญาณเตือนบอกให้รู้ว่าตู้เย็นของคุณน้ำยารั่ว ในปัจจุบันสารทำความเย็น หรือน้ำยาทำความเย็นเป็นส่วนประกอบสำคัญของตู้เย็นทั่วไป การทำความเย็นของตู้เย็นไม่ต่างกับในเครื่องปรับอากาศ โดยคอมเพรสเซอร์ จะทำหน้าที่อัดน้ำยาทำความเย็น หรือสารทำความเย็นในสภาวะเป็นก๊าชให้มีความดันสูง และเปลี่ยนสถานะไปเรื่อยๆ จนพัดลมของคอยล์เย็นจะกระจายลมเย็นให้แก่สารทำความเย็นไหลเวียนไปสร้างความเย็นภายในตู้เย็น และหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ในระบบปิด ซึ่งจะส่งผลให้น้ำยาแอร์ หรือสารทำความเย็น ยังคงอยู่ไม่หายไปไหน การทำความเย็นของตู้เย็นจะได้รับการออกแบบมาให้เป็นระบบปิด แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรั่วไหลของสารทำความเย็นขึ้นจากหลายสาเหตุ ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อความสดของอาหาร หรือวัตถุดิบในตู้เย็นเท่านั้น แต่ยังอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณอีกด้วย สัญญาณเตือนที่บอกให้รู้ว่าตู้เย็นของคุณน้ำยารั่ว มีดังนี้ วัตถุดิบหรืออาหารในตู้เย็น ไม่มีความเย็น หากตู้เย็นของเรามีอาการรั่วไหลของสารทำความเย็น น้ำดื่มหรือน้ำอัดลมของเรา เวลานำมาดื่มอาจจะไม่เย็นชื่นใจเหมือนเคย เนื่องจากสารทำความเย็นรั่ว เครื่องจึงไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง จึงส่งผลให้วัตถุดิบหรืออาหารในตู้เย็นของคุณไม่เย็นหรือไม่สดเท่าที่ควรจะเป็น เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในสารทำความเย็นบางประเภท มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ อย่างเช่นกลิ้นอับ โดยเฉพาะถ้าตู้เย็นที่อยู่ในพื้นที่แคบ อย่างเช่น คอนโด เป็นต้น หากมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างไม่มีสาเหตุอื่น พร้อมสัญญาณจากข้างต้นแล้ว อาจจะเป็นผลมาจากน้ำยาทำความเย็นซึมก็เป็นได้ คอมเพรสเซอร์ทำงานหนัก เมื่ออุณภูมิของตู้เย็นเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้คอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ทำงานโดยใช้ฟรีออนเพื่อช่วยลดอุณหภูมิลง สู่ระดับที่ต้องการ เวลาปกติเราอาจจะได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ ทำงานไม่ตลอดเวลา แต่เมื่อเกิดการรั่วไหลของน้ำยาทำความเย็น มอเตอร์จะถูกบังคับให้ทำงานเป็นเวลานานขึ้น เพื่อชดเชยปริมาณสารทำความเย็นที่หายไป ทำให้มอเตอร์รับภาระมากกว่าศักยภาพ หรือประสิทธิภาพของตัวเอง นอกจากอาหารจะไม่เย็นแล้ว อาจจะทำให้เกิดปัญหากับส่วนอื่นๆ ของตู้เย็นได้อีกด้วย ค่าไฟสูงขึ้นผิดปกติ

หลักการทำงานของระบบทำความเย็น ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง 

หลักการทำงานของระบบทำความเย็น ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง  ในเรื่องของวัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอทำให้เกิดความเย็น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำความเย็น และมีลักษณะเหมือนกันคือทำให้สารซึ่งเป็นตัวกลางในการทำความเย็น (Refrigerant)เปลี่ยนสถานะด้วยการใช้ความร้อนแฝง เพื่อให้สารที่เป็นตัวกลางในการทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอ ส่งผลให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิลดลง ซึ่งหมายความว่าบริเวณนั้นจะมีความเย็นเกิดขึ้นเริ่มต้นกระบวนการทำความเย็นจากการดูดความร้อนด้วย Evaporator หรือคอยล์เย็น ซึ่งความร้อนที่สารทำความเย็นดูดเข้ามานี้จะทำให้น้ำยาสารทำความเย็นเกิดความร้อนและเปลี่ยนสภาพจากของเหลวกลายเป็นไอ กระบวนการนี้สารทำความเย็นจะดูดซับเอาความร้อนจากบริเวณโดยรอบ มาจากวัตถุต่างๆ ที่อยู่ใกล้คอยล์เย็นโดยวิธีการนำความร้อน การพาความร้อน หรือการแผ่รังสีความร้อนทำให้สารทำความเย็นนี้มีอุณหภูมิสูงที่ความดันต่ำ    สารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิสูงสถานะไอนี้จะถูกส่งต่อไปยัง Compressor หรือเครื่องอัดโดยจะอัดให้มีความดันสูงขึ้นก่อนส่งต่อไปที่ Condenser หรือคอยล์ร้อนเพื่อระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นและควบแน่นให้สารทำความเย็นในสถานะที่เป็นไอเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวอีกครั้งซึ่งก่อนส่งต่อไปที่ Expansion Valve วาล์วลดความดันเพื่อลดความดันของสารทำความเย็นให้ต่ำลง เพื่อให้สารทำความเย็นดดังกล่าวพร้อมที่จะระเหยตัวที่อุณหภูมิต่ำ ณ อุปกรณ์ ถัดไปซึ่งก็คือคอยล์เย็นและจะวนการทำงานไปแบบนี้เรื่อยๆ ตามวัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอ สารทำความเย็นในระบบทำความเย็น ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง  สารทำความเย็นที่ใช้ทั่วไปสามารถแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีได้ 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่ สารกลุ่ม CFC (Chlorofluorocarbon) มีส่วนประกอบของ คลอรีน   ฟลูออรีนและคาร์บอน สารทำความเย็นที่อยู่ในกลุ่มนี้ เช่น R11, R12 มีความปลอดภัย และไม่เป็นพิษแต่การที่กลุ่มสาร CFC มีคลอรีน เมื่อเกิดการรั่วไหลจะมีผลกับการไปลด โอโซน ในบรรยากาศ

น้ำยาแอร์ที่ใช้กับรถห้องเย็นมีอะไรบ้าง

น้ำยาแอร์ที่ใช้กับรถห้องเย็นมีอะไรบ้าง ปัจจุบันนี้รถยนต์ตามท้องถนนในประเทศมีอยู่มากมายหลายชนิดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน จะมีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์โดยสาร รถยนต์บรรทุก รถพ่วง รถตู้ รวมทั้งรถกระบะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า เป็นต้น ในที่นี้มาดูกันว่าในส่วนขอรถห้องเย็นที่มีการใช้งานนั้น ใช้น้ำยาแอร์ชนิดไหนบ้างและใช้ในปริมาณเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเป็นจำพวกรถกะบะ รถตู้ รถบรรทุกต่างๆที่มีการต่อเติมดัดแปลงเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้าที่ต้องอยู่ในอุณหภูมิความเย็นคงที่ เพื่อจัดส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด รถห้องเย็นนั้นส่วนมากแล้วจะเป็นรถที่เอาไว้จัดส่งสินค้าซึ่งจะต้องรักษาอุณหภูมิความเย็นให้คงที่ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีความสด และสภาพคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการขนส่ง อย่างเช่นสินค้าจำพวก อาหารแช่แข็ง อาหารแช่เย็น ผัก ผลไม้ อาหารซีฟู้ด เครื่องดื่ม นมสด ยารักษาโรค เป็นต้น และน้ำยาแอร์ที่ใช้ส่วนมากหลักๆคือ น้ำยา R134a  , R404A และR507 ซึ่งแยกได้ดังนี้ R134a เป็นสารทำความเย็นเชิงเดี่ยว มีค่าแรงดัน ที่อุณหภูมิ 30C◦ อยู่ที่ 100-110 Psi จุดเดือดอยู่ที่ -26 C◦   ใช้ในรถห้องเย็น รวมถึงห้องโดยสารด้านหน้าด้วย สามารถทำอุณหภูมิติดลบ แต่จะไม่เย็นจัด ในปัจจุบันมีการใช้ R404AและR507แทน   ถ้าเกิดการรั่วหรือน้ำยาแอร์ในระบบขาดสามารถเติมเพิ่มได้เลย

ก่อนติดตั้งระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ก่อนติดตั้งระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ต้องพิจารณาอะไรบ้าง ในประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศที่มีความร้อน ยิ่งในปัจจุบันอากาศร้อนมาก ธุรกิจต่างๆก็อาจได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย โดยในที่นี้ จะมาพูดถึงการดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการรักษาคุณภาพและยืดอายุของสด อย่างเช่น เนื้อสัตว์ ปลา อาหารทะเล ผัก ผักไม้ รวมถึงสินค้าประเภทดอกไม้ เจ้าของธุรกิจจึงควรพิจารณาสร้าง ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง สำหรับเก็บสินค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสินค้านั้น ๆซึ่ง ประเภทของห้องเย็น ถูกแบ่งออกดังนี้ ห้องแช่แข็งลดอุณหภูมิสินค้าด้วยลม(Air Blast Freezer Room) ห้องแช่แข็งเก็บรักษาสินค้า(Cold Storage Room หรือ Freezer Room) ห้องแช่เย็นลดอุณหภูมิสินค้าด้วยลม(Air Blast Chill Room) ห้องเย็นพักสินค้า(Anti Room) ห้องแช่เย็น(Chilled Room) ซึ่งหากจะเลือกใช้ ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ประเภทไหน ควรขึ้นอยู่กับความต้องการนำไปใช้งานด้วยเช่นกัน เลือกติดตั้งกับผู้ที่เชี่ยวชาญ ระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง การตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการติดตั้ง ระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็งควรพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ

การเลือกใช้สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์

การเลือกใช้สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ ในปัจจุบันมีมากมายในตอนนี้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดอุณภูมิไม่ว่าจะเป็น การทำความเย็น การเก็บรักษาคุณภาพของอาหาร ช่วยยับยั้งหรือชะลอการเสื่อมของวัตถุดิบ สินค้า จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ หลักการของการทำความเย็น เกิดขึ้นได้จากการกำจัดความร้อนส่วนเกิน โดยใช้ สารทำความเย็น (Refrigerant) เป็นตัวกลางในการทำความเย็นที่สามารถเปลี่ยนสถานะ ด้วยการให้ความร้อนแฝงเข้ามาช่วยจากอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทำความเย็น เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการทำความเย็น การลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่าอุณภูมิห้องนั้น จำเป็นต้องกำจัดความร้อนและป้องกันความร้อนที่จะเกิดขึ้น อัตราในการกำจัดความร้อนออกจากระบบเพื่อให้อุณภูมิลดลงตามที่ต้องการ เรียกว่า “ โหลดของการทำความเย็น” ซึ่งเป็นตัวกำหนดขนาดของระบบทำความเย็น ในปัจจุบัน สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์หลายชนิดที่นิยมใช้ในระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ การเลือกสารทำความเย็น ขึ้นอยู่กับอุณภูมิทีต้องการ ลักษณะการทำงานและความเหมาะสมกับระบบ ลักษณะสำคัญของสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ ให้พิจารณาเลือกใช้ดังนี้ ความดันที่ควบแน่น ถ้ามีค่าสูงมากเกินไป ก็จะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ในการติดตั้งคอนเดนเซอร์และท่อ อุณหภูมิวิกฤตควรมีค่าสูง หากมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤตไอของสารทําความเย็น น้ำยาทำความเย็นจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นของเหลวได้ โดยเฉพาะในการใช้งานด้านคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศนั้น อุณหภูมิวิกฤต ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟง่าย มีระดับความปลอดภัยอยู่ที่ ระดับ A1 หรือหากจำเป็นต้องใช้สารทำความเย็นที่มีพิษ หรือสามารถติดไฟได้ตั้งแต่ A2L ขึ้นไป ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานอย่างเคร่งครัด ไม่ควรมีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุในระบบทําความเย็น ราคาเหมาะสมกับต้นทุน และประสิทธิภาพ โดยตั้งอยู่บนมาตรฐาน

ก่อนติดตั้งระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ก่อนติดตั้งระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ต้องพิจารณาอะไรบ้าง ในประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศที่มีความร้อน ยิ่งในปัจจุบันอากาศร้อนมาก ธุรกิจต่างๆก็อาจได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย โดยในที่นี้ จะมาพูดถึงการดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการรักษาคุณภาพและยืดอายุของสด อย่างเช่น เนื้อสัตว์ ปลา อาหารทะเล ผัก ผักไม้ รวมถึงสินค้าประเภทดอกไม้ เจ้าของธุรกิจจึงควรพิจารณาสร้าง ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง สำหรับเก็บสินค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสินค้านั้น ๆซึ่ง ประเภทของห้องเย็น ถูกแบ่งออกดังนี้ ศูนย์รวมน้ำยาตู้เย็น ตู้แช่ทุกชนิด ที่ Line: @namyaair ห้องแช่แข็งลดอุณหภูมิสินค้าด้วยลม(Air Blast Freezer Room) ห้องแช่แข็งเก็บรักษาสินค้า(Cold Storage Room หรือ Freezer Room) ห้องแช่เย็นลดอุณหภูมิสินค้าด้วยลม(Air Blast Chill Room) ห้องเย็นพักสินค้า(Anti Room) ห้องแช่เย็น(Chilled Room) ซึ่งหากจะเลือกใช้ ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ประเภทไหน ควรขึ้นอยู่กับความต้องการนำไปใช้งานด้วยเช่นกัน เลือกติดตั้งกับผู้ที่เชี่ยวชาญ ระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

สารทำความเย็นในตู้เย็นเชิงพาณิชย์ (Commercial Refrigerators & Freezers)

สารทำความเย็นในตู้เย็นเชิงพาณิชย์ (Commercial Refrigerators & Freezers) ตู้เย็นเชิงพาณิชย์เป็นส่วนหนึ่งของ Cold Chain หรือห่วงโซ่ความเย็นที่รองรับผลผลิตของเศรษฐกิจที่แปรสภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค เราใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดเก็บและขายเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ผลไม้ ผัก และไอศกรีม มีตั้งแต่แช่เย็นในอุณหภูมิทั่วไป ถึงแช่แข็ง มีให้ผู้ประกอบการเลือกสรร ตั้งแต่ 1 ประตู 2 ประตู แบบทึบเปิดจากด้านบน หรือแบบม่านอากาศ เป็นต้น  เมื่อกล่าวเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ในตู้เย็นเชิงพาณิชย์ หรือตู้แช่ตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ตต่างๆ ขอยกสารทำความเย็น 3 ตัวมาให้ทุกท่านพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียดังนี้ R-404A สารทำความเย็น R404a เป็นน้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็นในกลุ่ม HFC ตัวเด่นในตลาด Low Temp ไปจนถึง Freezer ที่เข้ามาทดแทน น้ำยาแอร์ R22 และ น้ำยาแอร์ R502 เหมาะสำหรับ ตู้เย็นในซูปเปอร์มาร์เก็ต หรือ อุตสาหกรรมความเย็นต่างๆ มีอัตราส่วนผสมของน้ำยาแอร์ R-143a/R-125/R-134a

สารทำความเย็นที่ใช้ในตู้เย็นมีอะไรบ้าง

สารทำความเย็นที่ใช้ในตู้เย็นมีอะไรบ้าง สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกๆครัวเรือนต้องมีและที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำ นั่นก็คือ ตู้เย็น ซึ่งใช้ในการเก็บรักษาอาหาร รวมทั้งแช่เครื่องดื่ม เนื้อสัตว์และสิ่งของต่างๆที่จำเป็น  ยิ่งประเทศไทยเป็นเมืองร้อน การได้เปิดตู้เย็นแล้วดื่มน้ำเย็นๆก็ทำให้ผ่อนคลาย สดชื่นและชื่นใจ ซึ่งตู้เย็นแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อก็มีการผลิตและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป  แต่สิ่งหลักๆที่สำคัญในการทำความเย็นในตู้เย็น นั่นก็คือ น้ำยาแอร์ น้ำยาแอร์ในตู้เย็นบางชนิดก็ถูกยกเลิกการผลิตและไม่ได้ใช้งานแล้ว และถูกทดแทนพัฒนาขึ้นด้วยน้ำยาแอร์ตัวใหม่เพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน ลดปรากฎการณ์เรือนกระจก  น้ำยาแอร์สำหรับตู้เย็นตัวไหนที่เคยใช้ในอดีต และน้ำยาแอร์ตัวไหนที่กำลังใช้ในปัจจุบัน ออกแบ่งได้ดังนี้ R12 น้ำยาแอร์รุ่นเก่าซึ่งในปัจจุบันพบเจอน้อย เลิกผลิตไปแล้วและไม่มีการนำเข้ามาในประเทศไทย   เป็นสารที่มีแรงดันต่ำ ใช้ได้ดีกับน้ำมันหล่อลื่นทุกสภาวะ ถ่ายเทความร้อนได้ดี ในอดีตเป็นที่นิยมใช้กันมาก มีความปลอดภัยไม่มีสีไม่ติดไฟ แต่สารชนิดนี้มีค่าที่ทำให้เกิดการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนที่สูง R134a น้ำยาแอร์ตู้เย็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เป็นสารที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนน้ำยาแอร์ R12 มีแรงดันสูง สามารถดูดความชื้นได้ดี ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่ติดไฟ อีกทั้งยังไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนอีกด้วย สามารถหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่สูงมาก การใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก เพราะเป็นสารประกอบเดี่ยวที่สามารถเติมได้เลยหากน้ำยาแอร์ในระบบขาด แต่น้ำยาแอร์ตัวนี้ถือว่ายังมีค่าทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกที่สูงอยู่ R600 น้ำยาแอร์รุ่นใหม่ ในตู้เย็นบางยี่ห้อหันมาใช้กันมาก   เป็นสารที่มาทดแทนน้ำยาแอร์ R134a ซึ่ง R600ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศและลดสภาวะเรือนกระจกได้ดีกว่า อีกทั้งปริมาณการใช้หากเทียบกับR134aแล้ว จะใช้น้อยกว่ามาก แต่ในสิ่งที่สำคัญของสารชนิดนี้คือ เป็นสารที่มีแรงดันสูง ติดไฟได้ง่าย