ทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบห้องเย็นอุตสาหกรรม เป็นอย่างไร

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแรงดันน้ำยาแอร์ R22, R410A และ R32

 ระบบห้องเย็นอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีหลายแบบหลายขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบ สินค้า และพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิด  ซึ่งรวมถึงอุณหภูมิที่ต้องการจัดเก็บสินค้าด้วยจะแตกต่างกันออกไปตามการใช้งานและสินค้าที่ต้องการจัดเก็บเพราะสินค้าแต่ละชนิดก็มีความต้องการอุณหภูมิความเย็นที่ไม่เหมือนกัน เช่น อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ต้องการอุณหภูมิที่ความเย็นจัด ส่วนพวกเครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ ยาและเวชภัณฑ์ ต้องการอุณหภูมิที่ความเย็นไม่มาก เพราะถ้าหากเย็นเกินไป อาจทำให้สินค้าเสียหายได้

  

 ในระบบห้องเย็นอุตสาหกรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องอุณหภูมิ เพราะต้องมีอุณหภูมิที่คงที่เพื่อให้การจัดเก็บสินค้า รวมถึงปริมาณสินค้า ขนาดพื้นที่จัดเก็บสอดคล้องกัน เพื่อรักษาสภาพของสินค้านั้น ให้มีคุณภาพที่สดใหม่อยู่เสมอและให้อยู่ได้นาน ๆ  ระบบอุตสาหกรรมในห้องเย็นสามารถแยกหลักๆได้ดังนี้

ระบบห้องเย็นอุตสาหกรรมแบบคงที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้  เป็นระบบห้องเย็นขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บสินค้าขนาด  2 ตันขึ้นไปถึงขนาด 100  ตัน ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณสินค้าที่จัดเก็บ โดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ +18 องศาเซลเซียส ถึง  -60  องศาเซลเซียส ซึ่งขนาดสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ การติดตั้งทำได้จากการก่อสร้างใหม่หรือประกอบขึ้นมาใหม่  เหมาะสำหรับ โรงงานขนาดใหญ่ ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์ ห้องเย็นรับฝากสินค้า โรงงานผลิตยาเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์ เป็นต้น

ระบบห้องเย็นอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนที่หรือสำเร็จรูป เป็นระบบห้องเย็นขนาดเล็กโดยสามารถนำมาใช้งานได้เลย ลักษณะคล้ายตู้คอนเทนเนอร์ สามารถจัดเก็บสินค้าขนาด 2 ตันไม่เกิน10 ตัน  อุณหภูมิจะอยู่ที่ +18 องศาเซลเซียส ถึง  -40   องศาเซลเซียส เป็นห้องเย็นสำเร็จรูปที่สร้างไว้แล้ว สามารถยกไปวางใช้งานได้ทันที ซึ่งขนาดจะมีหลายรูปแบบตามมาตราฐานที่โรงงานกำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของสินค้าและจำนวนการจัดเก็บ อย่างเช่นจัดเก็บ สินค้าจำพวกเคื่องดื่ม อาหารทะเลแช่แข็ง เนื้อสัตว์ อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแรงดันน้ำยาแอร์ R22, R410A และ R32

นอกจากนี้ สามารถแยกประเภทห้องเย็นตามอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งานการจัดเก็บสินค้า ได้ดังนี้

ห้องแช่แข็งเฉียบพลัน อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ -10  องศาเซลเซียส ถึง +2  องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับสินค้าและจำนวนการจัดเก็บ 

ห้องแช่แข็ง อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ -5 องศาเซลเซียส ถึง -25  องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับสินค้าและจำนวนการจัดเก็บ

ห้องเย็นเก็บสินค้า อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ -25  องศาเซลเซียส  ขึ้นอยู่กับสินค้าและจำนวนการจัดเก็บ

ห้องแช่แข็งลมเย็น อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ -35 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับสินค้าและจำนวนการจัดเก็บ

ห้องเย็นพักสินค้า อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ -5 องศาเซลเซียส ถึง -10  องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับสินค้าและจำนวนการจัดเก็บ

ระบบห้องเย็นอุตสาหกรรมนั้นเป็นระบบปิด หากไม่มีการรั่วของระบบก็ไม่ต้องเติมน้ำยาทำความเย็นตลอด เพียงแค่ต้องหมั่นตรวจสอบอุณหภูมิและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและไม่เกิดการรั่วซึม เพื่อที่จะไม่เกิดความเสียหายกับสินค้าที่จัดเก็บ ซึ่งสินค้าบางอย่างมีมูลค่าที่สูงมาก และต้องจัดเก็บได้ตลอด 24 ชม. ดังนั้นควรที่จะตรวจเช็คระบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ   หากต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบห้องเย็น สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอม ศูนย์รวมน้ำยาตู้เย็น ตู้แช่ทุกชนิด ที่ Line@namyaair หรือ โทร.  094-341-3124

ทำความรู้จักกับน้ำยาล้างระบบ R141b