Showing all 7 results

น้ำยาแอร์ R410A

น้ำยาแอร์ R410A เป็นน้ำยาที่ใช้ในระบบปรับอากาศแบบ Inverter ซึ่งมีความหนาแน่นสูงกว่าน้ำยาแอร์เดิมที่ใช้คือ R22 และ R407C น้ำยา R410A มีคุณสมบัติที่ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เนื่องจากมีอุณหภูมิการทำงานที่ต่ำกว่าและมีความสามารถในการลดการปลดปล่อยก๊าซอนุญาตในบรรยากาศได้น้อยกว่า ซึ่งทำให้มีผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง น้ำยาแอร์ R410A มีความเข้มข้นสูงขึ้นทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่จะต้องใช้เครื่องทำความเย็นที่มีระบบที่รองรับการใช้งานน้ำยา R410A เท่านั้น

นอกจากนี้ น้ำยาแอร์ R410A ยังมีความปลอดภัยสูงกว่ารุ่นก่อนหน้า เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของโอโซนที่เป็นสารก่อภูมิต้านทาน ซึ่งเป็นสารที่สร้างผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศและส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ได้ น้ำยาแอร์ R410A ยังมีอายุการใช้งานนานขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่น้อยกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์สำคัญสำหรับผู้ใช้งาน ดังนั้น การใช้น้ำยาแอร์ R410A จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการใช้งานระบบปรับอากาศในปัจจุบัน

ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว น้ำยาแอร์ R410A มีคุณสมบัติที่ดีกว่ารุ่นก่อนหน้า ดังนี้

ข้อดี อธิบาย
มีความเข้มข้นสูงขึ้น น้ำยา R410A มีความเข้มข้นสูงกว่า R22 และ R407C ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดีกว่า
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากมีอุณหภูมิการทำงานที่ต่ำกว่าและมีความสามารถในการลดการปลดปล่อยก๊าซได้น้อยกว่า
มีความปลอดภัยสูงกว่า ไม่มีส่วนผสมของโอโซนที่เป็นสารก่อภูมิต้านทานทำให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น
มีอายุการใช้งานนานขึ้น น้ำยา R410A มีอายุการใช้งานนานขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยกว่า เป็นประโยชน์สำคัญสำหรับผู้ใช้งาน

รวมข้อดีของน้ำยาแอร์บ้าน r410a – Line ID : @namyaair

Sale!
Original price was: 3,220.00฿.Current price is: 2,550.00฿.
Sale!
Original price was: 1,250.00฿.Current price is: 970.00฿.
Sale!
Original price was: 1,100.00฿.Current price is: 930.00฿.