แรงดันน้ำยาแอร์ มีผลอย่างไรกับแอร์รถยนต์

แรงดันน้ำยาแอร์ มีผลอย่างไรกับแอร์รถยนต์

เมื่อพูดถึงการทำงานของระบบแอร์รถยนต์ จะเป็นระบบแบบปิด หมายความว่า น้ำยาแอร์จะไหลวนอยู่ในระบบ ไม่สามารถระเหยออกได้ นอกจากระบบแอร์นั้นเกิดการรั่วไหลหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพ เมื่อเกิดการพร่องของน้ำยาแอร์ในระบบ สามารถที่จะเติมน้ำยาแอร์ได้เลยโดยไม่ต้องล้างระบบทั้งหมด

ระบบแอร์รถยนต์จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์มากมายหลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดความเย็นนั้นคือน้ำยาแอร์ ส่วนน้ำยาแอร์ที่ใช้ในระบบแอร์รถยนต์ จะมีชื่อเรียกว่า R134a คุณสมบัติอย่างหนึ่งของน้ำยาแอร์ซึ่งส่งผลต่อระบบทำความเย็น คือแรงดัน แรงดันของตัวน้ำยาแอร์จะมีผลต่อระบบแอร์รถยนต์ ส่วนการวัดค่าแรงดันน้ำยาแอร์จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “เกจ์วัดน้ำยา” อุปกรณ์นี้จะต้องมีคุณภาพด้วยเช่นกันเพื่อที่การอ่านค่าแรงดันในระบบแอร์ว่ามีแรงดันมากหรือน้อยไปเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายต่อระบบแอร์และอุปกรณ์ต่างๆภายในรถยนต์

แรงดันน้ำยาแอร์ มีผลอย่างไรกับแอร์รถยนต์

R134a

นี้เป็นสารทำความเย็นชนิดเดี่ยว จะมีแรงดัน ณ อุณหภูมิ 30 องศา จะเท่ากับ 100-110 Psi จุดเดือด     -26 องศาส่วนแรงดันน้ำยาแอร์รถยนต์ปกติด้าน Low นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 30-35 Psi ส่วนแรงดันทางด้าน High ที่ออกจากคอมเพรชเซอร์ควรจะอยู่ที่ประมาณ 150-175Psi ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อระบบแอร์และอุปกรณ์ของรถยนต์ได้

แรงดันน้ำยาแอร์ มีผลอย่างไรกับแอร์รถยนต์

ถ้าแรงดันที่น้อยเกินไป

จะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลง หรือทำให้ไม่เกิดความเย็นได้เลย

ถ้าแรงดันที่สูงเกินไป

จะทำให้การทำความเย็นลดลงได้เช่นเดียวกันและทำให้ด้าน High สูงขึ้นจะเกิดผลเสียต่ออุปกรณ์ต่างๆและระบบแอร์ได้ ทำให้อุปกรณ์ทำงานหนักกว่าปกติจนเกิดการเสียหายได้

แรงดันน้ำยาแอร์ มีผลอย่างไรกับแอร์รถยนต์

แรงดันน้ำยาแอร์มีผลต่อระบบแอร์เป็นอย่างมาก ส่วนแรงดันน้ำยาแอร์จะมีการคำนวณมาแล้วในรถยนต์แต่ละรุ่นว่าสเปกคอมแอร์ควรเติมเท่าไร จะทำแรงดันนั้นพอดีและจะทำให้เกิดความเย็นสูงสุด การเลือกใช้น้ำยาแอร์ที่มีคุณภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้แรงดันนั้นปกติและใช้น้ำยาแอร์ได้ในปริมาณที่น้อยลง ถ้าน้ำยาแอร์ที่ไม่มีคุณภาพช่วงเวลาที่เติมนั้นมีสภาพอากาศที่ร้อนมากทำให้การใช้น้ำยาแอร์เพิ่มขึ้น และแรงดันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย

แรงดันน้ำยาแอร์ มีผลอย่างไรกับแอร์รถยนต์

สรุปได้ว่าน้ำยาแอร์มีความสำคัญมากต่อระบบทำความเย็นภายในรถยนต์เป็นอย่างมาก และมีผลต่ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการเสียหายบ่อยครั้ง ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับน้ำยาแอร์รถยนต์ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ “น้ำยาแอร์ดอทคอม” จำหน่ายน้ำยาแอร์รถยนต์ทุกยี่ห้อ และอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับระบบแอร์รถยนต์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีพนักงานบริการตอบคำถามให้คำแนะนำจากประสบการณ์ด้านการจำหน่ายน้ำยาแอร์มากว่า20ปี ติดต่อ โทร…….หรือ @Line

แรงดันน้ำยาแอร์ มีผลอย่างไรกับแอร์รถยนต์