1. วัตถุประสงค์
  • นโยบายการจัดส่งกำหนดความต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่ระบบของ บริษัท
  1. ขอบเขตการใช้งาน:
  • ค่าจัดส่งคิดตามจริง
  1. เนื้อหา
  • สำหรับคำสั่งซื้อที่มีช่วงการจัดส่ง 30 กม. – 100 กม. พนักงานขายจะเจรจาเวลาส่งมอบกับลูกค้าโดยตรง
  • ก่อนที่จะส่งแผนกโลจิสติกส์จะติดต่อลูกค้าเพื่อกำหนดเวลาเฉพาะส่งสินค้าให้กับลูกค้า