Tag Archives: น้ำยาแอร์ชิลเลอร์

น้ำยาแอร์ตัวไหนใช้ในชิลเลอร์

น้ำยาแอร์ตัวไหนใช้ในชิลเลอร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบชิลเลอร์ หรือ เครื่องทำความเย็นที่มีขนาดใหญ่ และเล็กหรือเรียกว่า มินิชิลเลอร์ ได้มีการพัฒนาจากเดิมขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งมีหน้าที่  ผลิตความเย็นปรับลดอุณหภูมิโดยใช้น้ำเป็นตัวหลัก ในการถ่ายเทความเย็น จากตัวเครื่องชิลเลอร์ ส่งไปยังเครื่องปรับอากาศที่อยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร เป็นต้น จำเป็นต้องติดตั้งระบบชิลเลอร์เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ หรือคนทำงานมีอากาศที่เย็นสบาย การติดตั้งระบบชิลเลอร์จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการติดตั้งเช่นพื้นที่ในการติดตั้งเพราะเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนจึงต้องวางแผนในการติดตั้งให้ดีก่อน เรามาทำความรู้จักว่า น้ำยาแอร์ตัวไหน ใช้ในชิลเลอร์บ้าง – น้ำยาแอร์ R22 เป็นสารประกอบเดียว ใช้สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศที่ใช้กันภายในอาคารบ้านเรือน อุตสาหกรรมแช่เย็น และระบบชิลเลอร์ ถ้าเกิดการรั่วหรือน้ำยาแอร์ในระบบขาด สามารถเติมได้เลย คุณสมบัติของน้ำยาแอร์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และเป็นสารที่ไม่ติดไฟ ปัจจุบันรัฐบาล เริ่มมีการ ลด ละ เลิก R 22 และ จะมี R 407C เข้ามาแทน โดยเป็นสารผสมระหว่าง ( R134a , R125 ,