เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มหรือลบส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข โพสต์หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โปรดตรวจสอบอีกครั้งเพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงของเรา

 1. คู่มือผู้ใช้เว็บ
 • เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเราผู้ใช้จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือเข้าถึงได้ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 • เราให้สิทธิ์ใช้งานเพื่อให้คุณซื้อสินค้าบนเว็บภายในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน.
 • ห้ามใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือในนามของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หากคุณละเมิดสิ่งเหล่านี้เราจะยกเลิกใบอนุญาตของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เท่านั้นเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตดังนั้นความคิดเห็นที่ปรากฏบนเว็บเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของลูกค้าไม่ใช่ของเรา
 1. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
 • สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (ลงทะเบียนหรือไม่ได้ลงทะเบียน) เนื้อหาข้อมูลและการออกแบบทั้งหมดข้อความกราฟิกซอฟต์แวร์รูปภาพวิดีโอเพลงเสียงแปล ซอฟต์แวร์ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์พื้นฐานเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ลิขสิทธิ์ถูกสงวนไว้
 1. สิทธิ์ตามกฎหมาย
 • ข้อกำหนดเงื่อนไขและเนื้อหาของเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและศาลแห่งความสามารถในประเทศไทยจะแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 1. บทบัญญัติการรักษาความลับ
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ แต่ในกรณีของข้อกำหนดทางกฎหมายเราจะต้องให้ข้อมูลนี้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
 1. เปลี่ยนหรึอยกเลิกธุรกรรมที่เว็บไซต์
 • ไม่ว่าในกรณีใดใดลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการทำธุรกรรมหากมีมาตรการต่อไปนี้:
  แจ้งให้เราทราบถึงการยกเลิกการทำธุรกรรมผ่านสายด่วน