อะไรคือแรงดันน้ำยาแอร์ มีความสำคัญอย่างไรกับตู้เย็นตู้แช่

จัดเก็บน้ำยาแอร์อย่างไร ให้ปลอดภัย

อะไรคือแรงดันน้ำยาแอร์ มีความสำคัญอย่างไรกับตู้เย็นตู้แช่ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับระบบทำความเย็นเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศไทยที่อยู่ในเขตศูนย์สูตร อากาศจึงร้อนตลอดทั้งปี หนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือตู้เย็นและตู้แช่ซึ่งมีอยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน เพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิความเย็นให้คงที่ ให้เหมาะสมกับสินค้าที่จัดเก็บนั้นๆด้วย  ส่วนประกอบหลักที่สำคัญก็คือ น้ำยาแอร์ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้ระบบต่างๆทำความเย็นได้

ข้อสำคัญข้อหนึ่งของตัวน้ำยาแอร์ที่ควรรู้ คือ แรงดันน้ำยาแอร์ เพราะเป็นส่วนสำคัญเมื่อมีการติดตั้ง การใช้งาน และการดูแลรักษาตู้เย็นตู้แช่น้ำยาแอร์สำหรับตู้เย็นและตู้แช่ หลักๆจะมีน้ำยาแอร์ R404a , R507 , R134a , R600 ซึ่งแต่ละชนิดก็มีค่าแรงดันที่แตกต่างกันไปโดยหลักการใช้งานก็จะขึ้นอยู่กับคอมเพรสเซอร์ ว่าใช้กับน้ำยาแอร์ชนิดไหน วัดจากค่าแรงดันและปริมาณการใช้ พื้นที่จัดเก็บ รวมถึงอุณหภูมิที่ต้องการใช้อีกด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ซึ่งน้ำยาแอร์แต่ละชนิดสามารถแยกคุณสมบัติแรงดันได้ดังนี้

What is refrigerant pressure? What is the importance of refrigerators and freezers?

R404A

เป็นสารผสม (R125+R143a+R134a) มีค่าแรงดัน ที่อุณหภูมิ 30C◦ อยู่ที่ 170-180 Psi จุดเดือดอยู่ที่-46.6 C◦ใช้ในอุณหภูมิติดลบ ถ้าน้ำยาแอร์ในระบบขาดหรือคอมเพรสเซอร์รั่วจะทำงานได้ไม่เต็มที่ ระบบอาจจะตัดหรือไม่ทำงาน ควรทำสูญญากาศในระบบแล้วเติมเข้าไปใหม่ทั้งหมดสามารถใช้เกจ์วัดแรงดันในการเช็คระบบเพื่อเติมให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม

R507

เป็นสารผสม (R125+R143) มีค่าแรงดัน ที่อุณหภูมิ 30C◦ อยู่ที่ 180-190Psiจุดเดือดอยู่ที่   -47.1C◦มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นสูง จะเห็นว่าไม่มี R134a มาเป็นสารผสม จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีกว่า R404A ถ้าแรงดันลดลงระบบจะไม่ทำงาน ควรเช็คแล้วเติมน้ำแอร์เพิ่มได้เลย สังเกตุจากแรงดันโดยการใช้เกจ์วัดน้ำยา

ทำความรู้จักกับน้ำยาล้างระบบ R141b

R134a

เป็นสารทำความเย็นเชิงเดี่ยวมีค่าแรงดัน ที่อุณหภูมิ 30C◦ อยู่ที่ 100-110Psiจุดเดือดอยู่ที่-26C◦สามารถเติมเพิ่มได้เลยถ้าเกิดการรั่วหรือน้ำยาแอร์ในระบบขาด  ใช้เกจ์น้ำยาเช็คแรงดันเวลาเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นส่วนสำคัญด้วยถ้าแรงดันเยอะเกินไป อาจส่งผลกระทบกับอุปกรณ์ส่วนอื่นๆได้ หรือถ้าเติมน้อยเกินไปแรงดันในระบบไม่พอก็อาจทำให้ความเย็นไม่ถึงด้วยเช่นกัน

5 อาการบ่งบอกว่าน้ำยาแอร์หมด

R600

เป็นสารทำความเย็นเชิงเดี่ยว น้ำยาแอร์รุ่นใหม่ มีค่าแรงดัน ที่อุณหภูมิ 30C◦ อยู่ที่44Psiจุดเดือดอยู่ที่   -11.7C◦ในตู้เย็นบางยี่ห้อหันมาใช้กันมาก เป็นสารที่มีแรงดันไม่สูง แต่มีคุณสมบัติติดไฟ จึงไม่ควรเติมมากเกินไปหรือน้อยเกินไป โดยเวลาเติมควรใช้เกจ์วัดน้ำยาช่วยดูแรงดันเวลาเติม เพื่อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม   ดังนั้นเมื่อมีการซ่อมหรืองานระบบของตู้เย็นที่ใช้น้ำยาแอร์ตัวนี้ ควรจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ

5 อาการบ่งบอกว่าน้ำยาแอร์หมด

การทำงานในระบบของตู้เย็นและตู้แช่จะเป็นระบบปิด หากว่าไม่มีการรั่วซึมของน้ำยาแอร์แล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเติมน้ำยาแอร์เพิ่มเข้าไปบ่อยซึ่งการใช้งานจะขึ้นอยู่ขนาดพื้นที่การใช้งาน ปริมาณสินค้าที่จัดเก็บ หลักการทำงานของระบบตู้เย็นตู้แช่คือ ต้องการรักษาอุณหภูมิความเย็นให้คงที่อย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถตรวจเช็คความผิดปกติของระบบเครื่องทำความเย็นได้จากแรงดันนี้ได้ โดยสามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดแรงดัน หรือเกจ์วัดนั้นเอง ถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแรงดันของน้ำยาแอร์ของตู้เย็นและตู้แช่ สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอม ศูนย์รวมน้ำยาตู้เย็น ตู้แช่ทุกชนิด ที่ Line@ หรือ โทร xx-xxx-xxx

5 อาการบ่งบอกว่าน้ำยาแอร์หมด