ข้อควรรู้เกี่ยวกับแรงดันน้ำยาแอร์ R22, R410A และ R32

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแรงดันน้ำยาแอร์ R22, R410A และ R32

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้ภูมิอากาศของประเทศมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้น จึงทำให้ทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 18- 38  องศาเซลเซียส  ทำให้อากาศร้อนแทบทั้งปี จึงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศกันเป็นส่วนใหญ่เพื่อความสุขสบายในการดำรงชีวิต เครื่องปรับอากาศตามที่อยู่อาศัยที่ใช้หลักๆในปัจจุบันมี 3 ชนิดแยกตามชนิดน้ำยาแอร์ที่ใช้คือ R22,R410A และ R32 เรามาทำความรู้จักคุณสมบัติและแรงดันน้ำยาแอร์แต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานมีดังนี้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแรงดันน้ำยาแอร์ R22, R410A และ R32

แรงดันน้ำยาแอร์ R22

ที่อุณหภูมิ 30C◦จะมีความแรงดันที่ 150-160 Psi โดยที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นก็จะทำให้แรงดันน้ำยาแอร์สูงขึ้น และอุณหภูมิลดลงก็จะทำให้แรงดันน้ำยาแอร์ลดลงด้วย สำหรับเครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันน้ำยาแอร์ R22 คือเกจ์วัดน้ำยาแอร์วิธีการดูเกจ์วัดน้ำยาแอร์ที่ใช้วัดน้ำยาแอร์ R22 คือ ให้ดูอแดปเตอร์ที่ติดมากับตัวเกจ์และสายที่ติดมากับตัวเกจ์สายฝั่งสีแดงและสีน้ำเงิน จะเป็นขนาด 1/4 หรือขนาด 2 หุน หน้าปัดแรงดันฝั่ง HI จะอยู่ไม่เกิน 500 Psiหน้าปัดฝั่ง LOW จะอยู่ที่ 120 Psi สำหรับเกจ์วัดน้ำยาแอร์ R22จะใช้ร่วมกับ เกจ์วัดน้ำยาแอร์ R410A และ R32 ไม่ได้เพราะR22จะมีแรงดันที่ต่ำกว่า ถ้านำมาใช้อาจทำให้เกจ์วัดแรงดันเสียหายได้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแรงดันน้ำยาแอร์ R22, R410A และ R32

แรงดันน้ำยาแอร์ R410A

ที่อุณหภูมิ 30C◦ จะมีความแรงดันที่ 245 Psi โดยที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นก็จะทำให้แรงดันน้ำยาแอร์สูงขึ้นด้วย และอุณหภูมิลดลงก็จะทำให้แรงดันน้ำยาแอร์ลดลงสำหรับเครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันน้ำยาแอร์ R410A คือเกจ์วัดน้ำยาแอร์ จะสามารถดูที่ตัวเกจ์ได้เลย ส่วนใหญ่ จะมีระบุบนหน้าปัด ดูแรงดันเป็น Psi ดูอแดปเตอร์ที่ติดมากับตัวเกจ์ และสายที่ติดมากับตัวเกจ์ สายฝั่งสีแดงและสีน้ำเงิน จะเป็นขนาด 5/16 หรือ 2หุนครึ่ง สำหรับเกจ์วัดน้ำยาแอร์ R410A จะใช้ร่วมกับ เกจ์วัดน้ำยาแอร์ R32 และ R22ได้เพราะR410AและR32มีแรงดันสูงใกล้เคียงกันส่วนR22จะมีแรงดันที่ต่ำกว่า

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแรงดันน้ำยาแอร์ R22, R410A และ R32

แรงดันน้ำยาแอร์ R32

ที่อุณหภูมิ 30C◦ จะมีความแรงดันที่ 265 Psi โดยที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นก็จะทำให้แรงดันน้ำยาแอร์สูงขึ้น และอุณหภูมิลดลงก็จะทำให้แรงดันน้ำยาแอร์ลดลงด้วย สำหรับเครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันน้ำยาแอร์ R32 คือเกจ์วัดน้ำยาแอร์ จะสามารถดูที่ตัวเกจ์ได้เลย ส่วนใหญ่จะมีระบุบนหน้าปัด ดูแรงดันเป็น Psiดูอแดปเตอร์ที่ติดมากับตัวเกจ์ และสายที่ติดมากับตัวเกจ์ สายฝั่งสีแดงและสีน้ำเงิน จะเป็นขนาด 5/16 หรือ 2หุนครึ่ง สำหรับเกจ์วัดน้ำยาแอร์ R32 จะใช้ร่วมกับ เกจ์วัดน้ำยาแอร์ R410A และ R22ได้เพราะR32และR410Aมีแรงสูงใกล้เคียงกันส่วน R22จะมีแรงดันที่ต่ำกว่า

แรงดันน้ำยาแอร์แต่ละชนิดจะมีแรงดันที่ไม่เท่ากันเช่น แรงดันน้ำยาแอร์ R22 ที่อุณหภูมิ 30C◦ความแรงดันจะอยู่ที่ 150-160 Psi.  ,แรงดันน้ำยาแอร์R410Aที่อุณหภูมิ30C◦มีแรงดันที่ 245 Psi และแรงดันน้ำยาแอร์R32 ที่อุณหภูมิ30C◦จะมีแรงดันที่265 Psi เมื่อรู้ถึงแรงดันของน้ำยาแต่ละชนิด จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานของน้ำยาแต่ละชนิด  หากท่านสงสัยหรือกำลังมองหาน้ำยาแอร์บ้านแท้ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานมีเอกสารรับรองคุณภาพน้ำยาแอร์ หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับน้ำยาแอร์บ้าน สามารถติดต่อ น้ำยาแอร์ดอทคอม ผู้เชี่ยวชาญทุกด้านของน้ำยาแอร์และอุปกรณ์อะไหล่แอร์ทุกชนิดที่Line @ หรือโทรxx-xxx-xxxx

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแรงดันน้ำยาแอร์ R22, R410A และ R32