Category Archives: คอมเพรสเซอร์

การบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น

การบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น 𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗠𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 (𝗣𝗠) คือ การบำรุงรักษา ดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศ และทำความเย็น โดยเป็นการบำรุงรักษาตามแผน ทั้งด้านของการตรวจสอบ ทำความสะอาด ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ตามเวลาที่กำหนดไว้   ซึ่ง 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿 (คอมเพรสเซอร์) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญ ที่ต้องมีการจัดกำหนดการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ดังต่อไปนี้ การตรวจสอบตามปกติ (𝗥𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗜𝗻𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻) หรือตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ด้วยสายตาจากภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เช่น มองหาสัญญาณของการสึกหรอ ความเสียหาย ในท่อ ข้อต่อ สายพาน รอก เปลี่ยนตัวกรองอากาศ ตัวกรองอากาศของคอมเพรสเซอร์มีส่วนช่วยขจัดสิ่งสกปรก ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก หากตัวกรองปนเปื้อน หรืออุดตัน อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพ และเพิ่มการใช้พลังงานของคอมเพรสเซอร์ ควรตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองอากาศ (Filtter) จากคำแนะนำของผู้ผลิต ความถี่ในการใช้งาน คุณภาพอากาศ สภาพแวดล้อม เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น หากน้ำมันหล่อลื่นขาด หรือ คุณภาพตกลง จะทำให้เกิดการกัดกร่อน ส่งผลให้เครื่องจักรและชิ้นส่วนเสียหาย ควรตรวจสอบระดับ และสภาพสารหล่อลื่นของคอมเพรสเซอร์ เป็นประจำ

คุณสมบัติที่ดีของคอมเพรสเซอร์ในระบบทำความเย็น

คุณสมบัติที่ดีของคอมเพรสเซอร์ในระบบทำความเย็น น้ำมันคอมเพรสเซอร์ น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันคอมแอร์ ที่ใช้ทั้งในงานระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็นทำหน้าที่หล่อลื่น ชิ้นส่วนในคอมเพรสเซอร์ และยังช่วยเพิ่มกำลังอัด ระบายความร้อน และยังช่วยปกป้องส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์อีกด้วย ทำให้น้ำมันหล่อลื่นมีความสำคัญในระบบทำความเย็นอย่างมาก น้ำมันหล่อลื่นที่ดี ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพอย่างเต็มระบบ ดังต่อไปนี้ ปริมาณน้ำและกรดต่ำ การมีน้ำอยู่ในสารหล่อลื่นทำความเย็นเป็นสาเหตุที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ของการทำงานที่ผิดปกติในระบบการทำความเย็น และปรับอากาศ หากมีน้ำและความชื้นในระบบที่มากเกินไป จะทำให้เกิดกรด และการกัดกร่อนในระบบ ทั้งยังลดความสามารถในการหล่อลื่นน้ำมัน ความหนืดลดลง ลดความสามารถในความเข้ากันได้กับสารทำความเย็นอีกด้วย และกรดที่มากเกินไป จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน การไฮโดรไลซิส และการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น ทำให้เกิดกรดในระดับสูง ซึ่งมีส่วนทำให้ส่วนประกอบของระบบสึกกร่อน และเป็นผลให้เกิดการรั่วไหลของสารทำความเย็น ความหนืด น้ำมันคอมเพรสเซอร์จะมีความหนืดที่เหมาะสมเพื่อรักษาชั้นฟิล์มบางๆ ของสารหล่อลื่นระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ลดการเสียดสีและการสึกหรอ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์จะระบุความหนืดตามปัจจัยต่างๆด้วย เช่น อุณหภูมิในการทำงาน ความเร็วในระบบ ความเสถียรทางความร้อน น้ำมันคอมเพรสเซอร์ น้ำมันหล่อลื่น ต้องมีความเสถียรทางความร้อนเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิการทำงานที่สูง เพื่อต้านทานการเกิดออกซิเดชัน ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดตะกอน สารเคลือบเงา และกรดที่สามารถทำลายส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์ได้ การหล่อลื่น น้ำมันควรมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีเพื่อลดแรงเสียดทานและการสึกหรอระหว่างพื้นผิวโลหะ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์อีกด้วย คุณสมบัติป้องกันการสึกหรอ น้ำมันคอมฯ

น้ำมันคอมเพรสเซอร์มีความสำคัญในระบบทำความเย็นอย่างไร

น้ำมันคอมเพรสเซอร์มีความสำคัญในระบบทำความเย็นอย่างไร ในระบบทำความเย็น นอกจากอุปกรณ์หลักในการทำความเย็นอย่างเช่น คอมเพรสเซอร์ สารทำความเย็น หรือ น้ำยาแอร์แล้ว ยังมีน้ำมันหล่อลื่น หรือที่รู้จักกันในชื่อ “น้ำมันคอมแอร์” หรือ “น้ำมันคอมเพรสเซอร์” ที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้คอมเพรสเซอร์ในระบบทำความเย็น หน้าที่หลักของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ หล่อลื่นส่วนประกอบทั้งหมดของคอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ หล่อเย็นและขจัดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในขณะระบบทำงาน ที่ส่งผลต่อการทำงานและอายุการใช้งานของระบบ สารหล่อลื่นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือไม่ตรงตามมาตรฐานว่าด้วยเรื่องของคุณภาพ จะทำให้การหล่อลื่นและการระบายความร้อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จนถึงสร้างความเสียหายในการหยุดทำงานของระบบได้ในที่สุด ควรเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์เมื่อไหร่ การบำรุงรักษาระบบทำความเย็นด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมแอร์เป็นประจำถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการยืดอายุการใช้งานประเภทของคอมเพรสเซอร์ และความถี่ในการใช้งานของระบบทำความเย็น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความถี่ในการเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์ โดยสามารถดูได้จากคู่มือข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต นอกเหนือจากงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน อาจะมีบางสถานการณ์ที่จำเป็น เช่น ระหว่างงานซ่อมแซมระบบ เปลี่ยนชิ้นส่วน เปลี่ยนสารทำความเย็นเป็นต้น ขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์ ตรวจสอบประเภทของน้ำมันหล่อลื่น กำหนดประเภทของสารหล่อลื่นตามระบบทำความเย็น ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์มักจะระบุประเภทของสารหล่อลื่นและขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สารทำความเย็นที่ใช้ การออกแบบคอมเพรสเซอร์ และความต้องการของระบบนั้นๆตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในระบบทำความ น้ำมันแร่ (MO) น้ำมันแร่เป็นน้ำมันหล่อลื่นแบบดั้งเดิมที่ใช้กับสารทำความเย็น CFC และ HCFC เข้ากันได้กับสารทำความเย็นรุ่นเก่า Polyol Ester (POE) นิยมใช้กับสารทำความเย็น HFC เช่น