น้ำยาแอร์บ้าน R22 Orafon 13.6kg

2,200.00฿

ORAFON R-22 (โอราฟอน อาร์ 22)
CHLORODIFLUOROMETHANE (CHClF2)
เลขทะเบียน CAS : 75-45-6
มวลโมเลกุล (g / mol) : 86.47
จุดเดือดที่ 1 atm : -41.5 °F / -40.8 °C
ค่าระดับการทำลายโอโซนของสารทำความเย็น (ODP) (CFC-11 = 1.0) : 0.055
ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในช่วงระยะเวลา 100 ปี (GWP) (CO2 = 1.0) (100 ปี) : 1,810

ORAFON R-22 เป็นน้ำยาแอร์ที่อยู่ในกลุ่มสารทำความเย็นประเภท HCFC เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่นเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย , เครื่องปรับอากาศสำหรับการใช้ในเชิงพาณิชย์ , เครื่องทำความเย็นประเภทชิลเลอร์ , เครื่องทำความเย็นสำหรับการขนส่ง เป็นต้น

ORAFON R-22 สำหรับการชาร์จน้ำยาแอร์เข้าสู่ระบบ สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบไอหรือของเหลว สามารถเข้ากันได้กับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ ประเภท น้ำมันแร่ , น้ำมันอัลคิลเบนซีน หรือ น้ำมันประเภท POE

R22
น้ำยาแอร์บ้าน R22 Orafon 13.6kg

2,200.00฿