น้ำยาแอร์ชนิดไหนใช้กับห้องแช่แข็ง ห้องแช่ฟรีส

น้ำยาแอร์ชนิดไหนใช้กับห้องแช่แข็ง ห้องแช่ฟรีส

ในประเทศไทยธุรกิจห้องแช่แข็งและห้องแช่ฟรีส อุตสาหกรรมความเย็นต่างๆ ที่นิยมใช้งานต่างก็ต้องใช้สารทำความเย็นหรือ น้ำยาแอร์เป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อมาใช้งานในระบบทำความเย็นต่าง ๆ ทั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเรือน อาคาร รถยนต์ ห้องเย็นและตู้แช่ รวมทั้งอุตสาหกรรมทั่วไปด้วยที่ต้องใช้อุณภูมิความเย็นในการจัดเก็บสินค้าต่าง ๆ โดยในที่นี้จะแยกในส่วนของน้ำยาที่ใช้สำหรับห้องแช่แข็ง และห้องแช่ฟรีส ว่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นปัจจุบันนิยมและใช้น้ำยาแอร์ชนิดไหนกันบ้าง แต่ละชนิดมีส่วนประกอบและคุณสมบัติอย่างไร

ในระบบห้องแช่แข็ง ห้องแช่ฟรีส มีน้ำยาแอร์หลักๆที่ใช้กันได้ดังนี้

R404A เป็นสารทำความเย็นที่มีส่วนผสมของน้ำยา 3 ชนิดรวมกัน (R125+R143+R134a) คุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ประหยัดพลังงาน มีค่าแรงดันที่อุณหภูมิ 30C◦ อยู่ที่ 170-180 Psi   จุดเดือดอยู่ที่   -46.6 C◦ ใช้ในอุณหภูมิติดลบ ใช้ในห้องแช่แข็ง ห้องแช่ฟรีสและอุตสาหกรรมทำความเย็น ถ้าน้ำยาแอร์ในระบบขาดต้องปล่อยทิ้งแล้วเติมใหม่ทั้งหมด โดยสามารถใช้เกจ์วัดแรงดันในการเช็คระบบให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม

R507A เป็นสารทำความเย็นที่มีส่วนผสมของน้ำยา 2 ชนิด (R125+R143) มีค่าแรงดัน ที่อุณหภูมิ 30C◦ อยู่ที่ 180-190 Psi   จุดเดือดอยู่ที่   -47.1 C◦   มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นสูง ใช้ในห้องแช่แข็ง ห้องแช่ฟรีสและอุตสาหกรรมทำความเย็น จะเห็นว่าไม่มี R134a มาเป็นสารผสม จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีกว่า R404A

R134a เป็นสารทำความเย็นเชิงเดี่ยว มีค่าแรงดัน ที่อุณหภูมิ 30C◦ อยู่ที่ 100-110 Psi จุดเดือดอยู่ที่ -26 C◦   ใช้ในตู้เย็นครัวเรือนและตู้แช่เชิงพาณิชย์ สามารถเติมได้เลยถ้าเกิดการรั่วหรือน้ำยาแอร์ในระบบขาด ซ่อมบำรุงได้ง่ายไม่ยุ่งยากมาก อีกทั้งราคายังไม่สูงมากด้วย สามารถหาซื้อได้ง่ายมีอยู่ทั่วไปและหลากหลายยี่ห้อ

R407f เป็นสารทำความเย็นที่มีส่วนผสมของน้ำยา 3 ชนิด (R32+R125+R134a) มาทดแทน R404A ใช้ในตู้แช่ห้องเย็น เป็นสารที่สามารถลดโลกร้อนได้มากกว่า R404a และ R507 ถึง 50% และสามารถเติมแทนที่น้ำยาในระบบเก่าได้ทันที

R448a เป็นสารทำความเย็นที่มีส่วนผสมของน้ำยาถึง 5 ชนิด (R32+R125+R134a+R1234yf+R1234ze) มาทดแทน R404a เห็นได้ว่ามาสารประกอบมีหลายชนิด เมื่อเกิดการรั่วจึงต้องปล่อยทิ้งและเติมใหม่ทั้งระบบเท่านั้น อีกทั้งยังมีราคาที่สูงมากกว่าน้ำยาตัวอื่นๆทำให้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก

R600 เป็นสารทำความเย็นเชิงเดี่ยว น้ำยาแอร์รุ่นใหม่ มีค่าแรงดัน ที่อุณหภูมิ 30C◦ อยู่ที่ 44 Psi จุดเดือดอยู่ที่   -11.7 C◦ ในตู้เย็นบางยี่ห้อหันมาใช้กันมาก   เป็นสารที่มาทดแทนน้ำยาแอร์ R134a แต่ในสิ่งที่สำคัญของสาร R600 ชนิดนี้คือ เป็นสารที่มีแรงดันสูง ติดไฟได้ง่าย   ดังนั้นเมื่อมีการซ่อมหรืองานระบบที่ใช้น้ำยาแอร์ตัวนี้ ควรจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ

น้ำยาแอร์สำหรับห้องแช่แข็งและห้องแช่ฟรีสนั้น บางชนิดเป็นสารผสม การเลือกใช้น้ำยาแอร์ควรเลือกให้ตรงกับระบบทำความเย็นนั้น ๆ และให้ตรงจุดประสงค์การใช้งานแต่ละประเภท โดยคำนึงถึง คุณภาพ มาตรฐาน ราคา วัตถุประสงค์การใช้งาน และตัวแทนจำหน่ายที่มีประสบการณ์เพื่อจะได้สามารถให้คำปรึกษาแนะนำได้  หากท่านใดกำลังหาซื้อน้ำยาแอร์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาแอร์บ้าน น้ำยาแอร์รถ หรือน้ำยาแอร์ตู้เย็น-ตู้แช่  “น้ำยาแอร์ดอทกอม” เราคัดสรรน้ำยาแอร์ทุกชนิดที่มีมาตรฐานจากโรงงานผลิตในต่างประเทศ ถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานของน้ำยาแอร์ของตู้เย็นและตู้แช่ สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอม Line@namyaair หรือ โทร. 094-341-3124

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *