น้ำยาแอร์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง? และแตกต่างกันอย่างไร?

สภาวะอากาศปัจจุบันของประเทศไทยร้อนขึ้นทุกปี การติดตั้งระบบทำความเย็นจึงมีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้อยู่สบายทั้งในเชิงที่พักอาศัย และเชิงพาณิชย์  ส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบทำความเย็นหรือ เครื่องปรับอากาศเย็นนั้นคือ น้ำยาแอร์ ซึ่งน้ำยาแอร์หลักๆสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ น้ำยาแอร์บ้าน, น้ำยาแอร์รถยนต์ และน้ำยาแอร์ตู้แช่-ตู้เย็น ซึ่งระบบทำความเย็นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท และ มีข้อแตกต่างกัน ดังนี้

1. น้ำยาแอร์บ้าน

ระบบทำความเย็นแอร์บ้านน้ำยาแอร์บ้าน หลักๆจะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ชนิด คือ

 •  น้ำยาแอร์ R22 เป็นสารประกอบเดียว มีค่าความสามารถทำลายชั้นบรรยากาศต่ำ (ODP=0.05) คุณสมบัติของน้ำยาแอร์ ไม่มีสีไม่มีกลิ่น และเป็นสารที่ไม่ติดไฟ จึงถือว่ามีความปลอดภัยสูง ที่จะใช้สำหรับเครื่องปรับอากศ ที่ใช้ในบ้าน อาคาร สำนักงาน และอุตสาหกรรมแช่แข็งทั่วไป
 • น้ำยาแอร์ R410A เป็นสารผสมระหว่าง R125 และ R32 เป็นน้ำยาแอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อทดแทน R22 ลดภาวะการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP=0) แต่ยังทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกที่ยังสูงอยู่ ใช้แทน R22 ในส่วนของเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคาร บ้านเรือน และอุตสาหกรรมแช่แข็ง
 • น้ำยาแอร์ R32 เป็นสารประกอบเดียว ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP=0) และก่อให้เกิดค่าสภาวะเรือนกระจกน้อยที่สุด เหมือนเทียบกับน้ำยาแอร์ตัวอื่น ใช้แทน R22 ในส่วนของเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคาร บ้านเรือน แต่มีข้อเสีย คือ ตัวน้ำยาแอร์ติดไฟเล็กน้อย และมีแรงดันสูงความแตกต่างในด้านการใช้งาน คือ ถ้าน้ำยาขาดในระบบบ น้ำยาแอร์R22 และ R32 สามารถเติมเพิ่มในระบบได้เลย เพราะเป็นสารประกอบเดียว ในขณะที่ R410A ไม่สามารถเติมเข้าระบบได้ จะต้องปล่อยน้ำยาแอร์เดิมที่อยู่ในระบบให้ออกจากระบบให้หมดก่อน ถึงจะเติมข้าไปได้ความแตกต่างในด้านเครื่องมือ อะไหล่ และอุปกรณ์ในการใช้งานกับน้ำยาแอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้กับน้ำยาแอร์ R22 ไม่สามารถใช่ร่วมกับ R 410A และ R 32 ได้ ในขณะที่อุปกรณ์ที่ใช้กับน้ำยาแอร์ R410A และ R32 มีความใกล้เคียงกัน สามารถใช้ร่วมกันไดความแตกต่างในด้านความปลอดภัยในการใช้งาน คือ R22 และ R410A เป็นสารที่ไม่ติดไฟ จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน ในขณะที่ R32 เป็นสารที่สามารถติดไฟได้ แต่เป็นระดับที่ติดไฟได้เล็กน้อย จึงต้องระมัดระวังในการใช้งานของ R32

  ความแตกต่างในด้านประสิทธิภาพในการทำงาน คือ R32 ให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นได้ดีและเร็วกว่า R22 และ R410A เพราะจุดเดือดของน้ำยา R32 มีค่าต่ำ ทำให้การทำงานของคอมเพรสเซอร์ทำงานเบา

2. น้ำยาแอร์รถยนต์

น้ำยาแอร์รถยนต์
น้ำยาแอร์รถยนต์

ระบบทำความเย็นแอร์รถยนต์ น้ำยาแอร์รถยนต์ หลักๆจะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ชนิดคือ

 •  น้ำยาแอร์ R-12 เป็นสารแรงดันต่ำ ที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ใช้กับรถยนต์รุ่นเก่า ปัจจุบันไม่มีการผลิตน้ำยาแอร์ตัวนี้แล้ว
 • น้ำยาแอร์ R-134a เป็นสารประกอบเดียวไม่มีค่าทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนแต่ยังมีค่าการสร้างภาวะเรือนกระจกที่สูงอยู่ เป็นน้ำยาแอร์ที่ใช้กับรถยนต์ในปัจจุบันนี้
 • น้ำยาแอร์ R-1234yf  เป็นน้ำยาแอร์ตัวใหม่ล่าสุด พัฒนาขึ้นเพื่อมาทดแทน R134a เพื่อลดค่าภาวะเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุให้โลกร้อนความแตกต่างในด้านการใช้งาน คือ R12 เป็นสารที่มีแรงดันต่ำ ไม่สามารถนำ R134a มาใส่ในแอร์ระบบ R12 ส่วนระบบแอร์ R134a สามารถเติม R12 ได้เลย เพียงแค่เปลี่ยนน้ำมันคอมแอร์เป็น R12 และไล่น้ำยาเก่าออกให้หมด ทั้งนี้ไม่แนะนำให้เติมแทนกัน ส่วนน้ำยาแอร์ R1234yf ใช้สำหรับรถยนต์ที่ใช้ระบบแอร์ของน้ำยา R1234yf เท่านั้น ไม่สามารถนำมาใส่ หรือดัดแปลงในแอร์รถระบบเก่าได้ความแตกต่างในด้านเครื่องมือ อะไหล่ และอุปกรณ์ในการใช้งาน คือ เครื่องมือและอุปกรณ์ใช้งานสำหรับ R12 และ R134a มีความใกล้เคียง สามารถดัดแปลงเพื่อใช้ร่วมกันได้ ในขณะที่อุปกรณ์ที่ใช้งานกับ R1234yf ต้องเป็นอุปกรณ์เฉพาะสำหรับใช้กับน้ำยาตัวนี้เท่านั้นความแตกต่างด้านความปลอดภัยในการใช้งาน R12 R134a เป็นสารที่ไม่ติดไฟ จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน ในขณะที่ R1234yf เป็นสารที่มีความสามารถติดไฟในระดับเล็กน้อย ต้องการความระมัดระวังและความชำนาญในการใช้

  ความแตกต่างในด้านประสิทธิภาพในการทำงาน R12 มีแรงดันต่ำถ่ายเทความร้อนได้ดี ในขณะที่ R134a มีแรงดันสูงกว่าดูดความชื้นได้ดี การให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นไม่แตกต่างกันมาก ส่วนR1234yf มีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยกว่า R134a แต่อยู่ในระดับที่ไม่มากนัก โดยรวมแล้วให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นได้ดีไม่ต่างกัน

3. น้ำยาแอร์ตู้แช่

น้ำยาแอร์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง? และแตกต่างกันอย่างไร?
 น้ำยาแอร์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง? และแตกต่างกันอย่างไร?

ระบบตู้แช่-ตู้เย็น น้ำยาแอร์ตู้แช่ หลักๆจะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ชนิด คือ

 • น้ำยา R404A เป็นสารผสม ระหว่าง R143a , R125 , R134a ที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ใช้แทน R22 ในส่วนอุสาหกรรมแช่แข็ง ตู้แช่อาหาร
 • น้ำยา R507 เป็นสารผสม ระหว่าง R125 และ R143a ใช้แทน R22 ในระบบห้องเย็น หรือ รถตู้คอนเทนเนอร์
 • น้ำยา R407F เป็นสารผสม ระหว่าง R134a , R125 , R32 ใช้ทดแทน R22 และ R404A ในระบบตู้เย็น ตู้แช่ และห้องเย็นความแตกต่างในด้านเครื่องมือ อะไหล่ และอุปกรณ์ในการใช้งานกับน้ำยาแอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ กับน้ำยาแอร์ R404A , R507 และ R407F มีความใกล้เคียงกัน สามารถใช้งานร่วมกันได้ความแตกต่างในด้านความปลอดภัยในการใช้งาน R404A, R507 และ R407F เป็นสารที่ไม่ติดไฟข้อควรระวังไม่ควรสัมผัสน้ำยาแอร์โดยตรงจะทำให้แสบร้อนถ้าหากสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ให้รีบล้างออกทันทีความแตกต่างในด้านประสิทธิภาพในการทำงาน R404A สามารถทำความเย็นได้ดีใกล้เคียงกับ R507 แต่ R507 ให้ความเย็นได้คงที่มากกว่า R404A เพราะไม่มีสาร R134a มาผสม ส่วน R407F เป็นน้ำยาแอร์ในอนาคตที่พัฒนามาแทน R404A และ R507 เนื่องจากมีค่า GWP ที่ต่ำกว่า และให้ประสิทธิภาพได้ดีไม่ต่างกัน

น้ำยาแอร์ตู้เย็น จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ชนิด คือ

 •  น้ำยแอร์ R12 เป็นน้ำยาตู้เย็นรุ่นเก่า ซึ่งปัจจุบัน พบน้อยมาก
 • น้ำยาแอร์R134a เป็นน้ำยาที่ใช้ในตู้เย็นกันมากในปัจจุบัน
 • น้ำยาแอร์ R600 เป็นน้ำยาแอร์ตู้เย็นรุ่นใหม่ ในตู้เย็นบางยี่ห้อที่หันมาใช้กันบ้างแล้วความแตกต่างในด้านเครื่องมืออะไหล่และอุปกรณ์ในการใช้งาน สำหรับ R12 และ R134a มีความใกล้เคียงสามารถดัดแปลงเพื่อใช้ร่วมกันได้ ส่วนน้ำยาแอร์ R600 ต้องเป็นอุปกรณ์เฉพาะสำหรับใช้กับน้ำยาแอร์ R600 เท่านั้นความแตกต่างด้านความปลอดภัยในการใช้งาน R12 R134a เป็นสารไม่ติดไฟ ข้อควรระวังไม่ควรสัมผัสน้ำยาแอร์โดยตรงจะทำให้แสบร้อนหากสัมผัสกับผิวหนัง ให้รีบล้างน้ำออกโดยเร็ว ในขณะที่ R600 เป็นสารที่ติดไฟต้องระมัดระวังในการใช้งานความแตกต่างด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน น้ำยา R134a ดูดความชื้นได้ดี ทำให้การทำงานได้ดีกว่า R12 แต่ในอนาคตจะมี R600 ใช้แทน R134a เพราะประสิทธิภาพการทำงานที่่ดีกว่าและระบายความร้อนได้เร็วกว่า

น้ำยาแอร์ที่กล่าวมาข้างต้น 3 ประเภทมีการใช้งานของแต่ละประเภทแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบทำความเย็นนั้นๆตามแต่คอมเพรสเซอร์ที่ผู้ผลิตเครื่องทำความเย็นแต่ละรายจะผลิตออกมา หากคุณมีข้อสงสัยหรือกำลังมองหาน้ำยาแอร์แท้มีคุณภาพหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับน้ำยาแอร์ สามารถติดต่อน้ำยาแอร์ดอทคอม ผู้เชี่ยวชาญทุกด้านของน้ำยาแอร์และอุปกรณ์อะไหล่แอร์ทุกชนิดที่ Line @ หรือโทรxx-xxx-xxxx