Freeze burn คืออะไร ความเสียหายจากตู้แช่แข็ง

5 อาการบ่งบอกว่าน้ำยาแอร์หมด

Freeze burn คืออะไร ความเสียหายจากตู้แช่แข็ง ในภาวะการจับจ่ายซื้ออาหารและสินค้าในปัจจุบัน ถ้าซื้อในปริมาณที่มาก จะทำให้ได้ราคาสินค้าที่ถูกลง และไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อซ้ำบ่อยๆ ซึ่งหลายท่านเลือกที่จะซื้อสินค้าและอาหารมาจัดเก็บไว้เป็นเวลานานในช่องแช่แข็งซึ่งอาจทำให้เกิดการที่สินค้าหรืออาหารมีความเสียหายในการแช่แข็งได้อาจทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปรสชาติไม่เหมือนเดิม เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Freeze burn โดยหลายๆท่านอาจเกิดความสงสัยว่าทำไมสินค้าและอาหารถึงเก็บไว้ได้ไม่นานทั้งๆที่ควรจะเก็บได้

5 อาการบ่งบอกว่าน้ำยาแอร์หมด

ทั้งนี้การจัดเก็บสินค้าและอาหารในช่องแช่แข็งนั้น นับว่าเป็นการสกัดกั้นการเติบโตของพวกจุลินทรีย์และแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี รวมถึงสารเคมีในสินค้าและอาหารเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นกับอาหารและตัวสินค้าเร็วขึ้นด้วย ซึ่งการจัดเก็บเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดFreeze burnหรือที่เรียกอีกอย่างว่า ความเสียหายจากการแช่แข็ง ส่วนสาเหตุนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้

5 อาการบ่งบอกว่าน้ำยาแอร์หมด

  • การสูญเสียความชื้นอาจเกิดได้จากอาหารทุกชนิดโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ต่างๆทำให้สินค้าและอาหารเกิดรอยสีขาวและสีเหลืองที่สังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะถูกการเผาไหม้จากการแช่แข็งเป็นเวลานาน ออกซิเจนเข้ามาแทนที่ความชื้นในอาหาร และทำให้สินค้าและอาหารเหล่านั้นสูญเสียคุณภาพได้
  • การสัมผัสอากาศของสินค้าและอาหารก่อนการจัดเก็บควรห่อหรือใส่ถุงพลาสติกแล้วไล่อากาศออกให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงให้สินค้าและอาหารสัมผัสกับความเย็นโดยตรง และไม่ควรเก็บไว้นานจนเกินไป
  • เปิด-ปิดช่องแช่แข็งบ่อยจะทำให้อากาศเข้าไป ซึ่งจะทำให้อุณภูมิในช่องแช่แข็งไม่คงที่ มีความเปลี่ยนแปลงความเย็น ทำให้ระบบต้องปรับสภาพอุณหภูมิใหม่ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งทำให้สินค้าและอาหารมีคุณภาพลดลงได้ และอาจจะควรทำรหัส หรือทำเครื่องหมายไว้ที่สินค้าที่แช่ไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าควรใช้อันไหนก่อน ควรใช้อันไหนหลัง เพื่อที่จะได้ใช้ของที่เก็บมานานก่อน
  • เช็คอุณภูมิที่ใช้ให้เหมาะสม ตรวจสอบความเย็นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อุณหภูมิคงที่มากที่สุด เพื่อที่จะได้จัดเก็บสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและคุณค่าในสารอาหารจะไม่เสียไปเมื่อถึงเวลาที่เราจะนำมาใช้ในครั้งต่อๆไป

5 อาการบ่งบอกว่าน้ำยาแอร์หมด

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายของสินค้า อาหาร และวัถุดิบในช่องแช่แข็ง  ควรหมั่นตรวจเช็คตู้แช่อย่างสม่ำเสมอ,ไม่เปิดปิดบ่อยๆ และไม่แช่สินค้าที่เยอะจนเกินไปเป็นเวลานานๆ, แพ็คของที่ต้องการแช่ให้ดีและถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำยาแอร์ของตู้เย็นและตู้แช่ สามารถโทรสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอม ศูนย์รวมน้ำยาตู้แช่ทุกชนิด ที่ Line@ หรือ โทร xx-xxx-xxxx

5 อาการบ่งบอกว่าน้ำยาแอร์หมด