ประเภทของห้องเย็นในการใช้งาน

ประเภทของห้องเย็นในการใช้งาน

“ห้องเย็น” ได้ถูกออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้อุณหภูมิเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาสินค้าต่างๆ ประเภทของห้องเย็นและช่วงอุณหภูมิขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในหลากหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่ อาหาร, ยา, วัคซีน, สารเคมี, พืช ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, เครื่องสำอางค์ เป็นต้น โดยทั่วไปห้องเย็นจะทำงานที่ระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และความต้องการเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บ  อาจแบ่งได้ดังนี้

-Chilled Storage

ห้องเย็นเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ โดยรักษาอุณหภูมิทั่วไประหว่าง 0°C-5°C (41°F) ใช้สำหรับจัดเก็บอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น ผลไม้ ผัก ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่ม เพื่อรักษาคุณภาพ และชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ใช้สำหรับจัดเก็บอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น ผลไม้ ผัก ผลิตภัณฑ์นม

-Cold Storage

ห้องเย็นเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0°C แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็ง ช่วงอุณหภูมิสำหรับห้องเย็นอาจแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง -2°C ถึง -18°C ใช้สำหรับจัดเก็บอาหารแช่แข็ง เช่น ผลไม้แช่แข็ง ผัก เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ฯลฯ เพื่อรักษาคุณภาพ และยืดอายุการเก็บรักษา

ช้สำหรับจัดเก็บอาหารแช่แข็ง

-Frozen / Freezer Storage

ห้องเย็นแบบแช่แข็งจะรักษาอุณหภูมิให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง -18°C ถึง -30°C หรือต่ำกว่านั้น ช่วงอุณหภูมินี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในระยะยาว เช่น ไอศกรีม เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ฯลฯ เพื่อรักษาคุณภาพ โภชนาการ ของผลิตภัณฑ์  สารทำความเย็นที่ใช้ในอุณหภูมินี้เหล่านี้ ได้แก่ R-404A เป็นส่วนผสมของไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) นิยมใช้งานในห้องเย็น ก่อนหน้านี้สารทำความเย็น R-404A ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนสารทำความเย็นรุ่นเก่าอย่าง R-502 และ R-22 และถือว่าเป็นสารทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพการทำความเย็นที่เชื่อถือได้ในช่วงอุณหภูมิที่จำเป็นสำหรับห้องเย็นที่อุณหภูมิปานกลาง และ อุณหภูมิต่ำ R507a เป็นสารทำความเย็น HFC ที่ใช้กันทั่วไปอีกตัวหนึ่ง มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนคล้ายกับ R-404A  แต่เนื่องจากสารทำความเย็น R-404A และ สารทำความเย็น R507 เป็นสารทำความเย็นประเภท HFCs ที่มีค่า GWP สูง คือ 3922 และ 3985 ตามลำดับ ในอนาคตจะมีสารที่ลดค่า GWP มาทดแทน

ห้องเย็นแบบแช่แข็งจะรักษาอุณหภูมิให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง -18°C ถึง -30°C

-Ultra-Low Temperature Storage

การจัดเก็บในอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษ ห้องเย็นประเภทนี้จะรักษาอุณหภูมิให้ต่ำกว่า -80°C (-112°F) ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบตู้ Chamber ใช้สำหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดอ่อนสูง เช่น ยา ตัวอย่างทางชีวภาพ วัคซีน หรือในการวิจัยที่ต้องการการเก็บรักษาตัวอย่าง และความคงสภาพ ในระยะยาว ตัวอย่างสารทำความเย็นที่ใช้ในอุณหภูมินี้  R23 เป็นสารทำความเย็นที่ให้อุณหภูมิต่ำพิเศษ เหมาะการทำความเย็นทางอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น ระบบทำความเย็นแบบ Cascade มักถูกใช้เป็นสารทำความเย็นทุติยภูมิในวัฏจักรอุณหภูมิต่ำ ซึ่งมีคุณสมบัติจุดเยือกแข็งต่ำและคุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนที่ดี  สารทำความเย็นที่ใช้ในอุณหภูมิต่ำพิเศษ หรือ  Very Low Temperature อาจจำกัดเฉพาะการใช้งานหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเลือกใช้อีเทนได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย เนื่องจากมีสารทำความเย็นบางประเภทอย่าง R170 หรืออีเทน ที่มีความสามารถในการติดไฟระดับ A3

Chamber

อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เฉพาะอาจมีข้อกำหนด และความต้องการด้านอุณหภูมิที่แตกต่างกัน และซับซ้อนมากกว่าที่เห็น ระดับอุณหภูมิข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งาน ช่วงอุณหภูมิ และสารทำความเย็น สำหรับห้องเย็นควรกำหนดตามความต้องการเฉพาะและหลักเกณฑ์ของสินค้าที่จัดเก็บ  โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ออกแบบระบบ ประสิทธิภาพพลังงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และกฎข้อบังคับ

ขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความเย็นหรือผู้ผลิตระบบเพื่อเลือกสารทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับห้องเย็นโดยเฉพาะ โดยพิจารณาจากข้อกำหนดด้านอุณหภูมิและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับน้ำยาแอร์ของตู้แช่ ห้องเย็น รวมทั้งน้ำยาแอร์บ้าน แอร์โรงงาน แอร์รถยนต์ และระบบทำความเย็นแบบครบวงจร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอม ยินดีให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำยาแอร์ สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ Line@namyaair หรือ โทร.  094-341-3124

สนใจสั่งซื้อน้ำยาแอร์ กับน้ำยาแอร์ดอทคอม โทรเลย 0943413124

Add Line : @namyaair เพื่อสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับน้ำยาแอร์ คลิ๊กเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *