ห้องคลีนรูม (Clean Room) คืออะไร?

ห้องคลีนรูม (Clean Room) คืออะไร?

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตมีการพัฒนาและก้าวหน้าไปมาก มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูง  มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้สภาวะแวดล้อมที่สะอาด  ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดี ได้แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนถึงอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์  และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลที่มีความละเอียดในการทำงานสูง เป็นต้น   ห้องคลีนรูม(Cleanroom) หรือที่มักเรียกกันว่า “ห้องปลอดเชื้อ”  หมายถึง ห้องสะอาดที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆให้มีไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการควบคุมปัจจัยเสริมต่างๆ ได้แก่ คุณลักษณะและความเร็วของลม อุณหภูมิ แรงดัน และระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องอีกด้วย  ต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม กำหนดตามความต้องการของกระบวนการผลิต หรือหากไม่มี  ความสำคัญทางด้านการผลิต  ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม ขึ้นกับลักษณะงาน กระบวนการผลิต หรือชนิดผลิตภัณฑ์

ห้องคลีนรูมอาจแบ่งตามลักษณะการใช้งาน

  1. Industrial Clean Roomเป็นห้องสะอาดที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์  อิเลคโทรนิคส์ Microchip อุตสาหกรรมการผลิตสี ฟิล์ม และสารเคมีต่าง ๆ
  2. Biological Clean Roomเป็นห้องสะอาดที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตยา ห้อง  ปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องผ่าตัด เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ความดันอากาศในห้องจะ  ต้องสูงกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันมิให้สิ่งสกปรกจากห้องข้างเคียงไหลเข้าสู่  ห้องสะอาด
  3. Biohazard Clean Roomเป็นห้องสะอาดที่ใช้กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ  เชื้อโรคไวรัสหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยความดันอากาศในห้องจะต้องต่ำกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกไปปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมภายนอก

ซึ่งการควบคุมเพื่อรักษามาตรฐานของคลีนรูนนั้น คือการป้องกันอนุภาคหรือสิ่งสกปรกเข้ามาในห้อง รักษาความดันในห้องให้สูงกว่าภายนอกและทำความสะอาดร่างกายโดยล้างตัวด้วยอากาศก่อนเข้าห้องเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดสิ่งสกปรกขึ้น ผนังห้องต้องทำให้สะดวกต่อการทำความสะอาด ไม่สะสมฝุ่น และควรมีการหมุนเวียนอากาศบางส่วนออกสู่ภายนอก ลดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นโดยควรทำที่ป้องกันมิดชิด หรือมีการดูดอากาศทิ้งเป็นจุดๆ ณ บริเวณที่มีอนุภาคซึ่งจะก่อให้เกิดความสกปรก

สำหรับห้องคลีนรูมนั้นจะต้องมีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์การใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงน้ำยาแอร์ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งทีสำคัญในการใช้งานด้วย ดังนั้นหากจะเลือกใช้หรือกำลังหาซื้อน้ำยาแอร์สำหรับห้องคลีนรูม  “น้ำยาแอร์ดอทคอม” เราคัดสรรน้ำยาแอร์ทุกชนิดที่ได้มาตรฐาน ถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานของน้ำยาแอร์ห้องคลีนรูม สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ น้ำยาแอร์.com หรือที่ Line@namyaair หรือ โทร. 094-341-3124

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *