Freeze Dry คืออะไร

Freeze Dry คืออะไร

                หนึ่งในวิธีการเก็บรักษาอาหารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมากที่สุดคือ การทำแห้งแบบ แช่เยือกแข็ง (Freeze Dry) และวิธีการเก็บรักษานี้มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเพี่มมากขึ้น เนื่องด้วยการรักษารูปร่าง รสชาติ และคุณค่าทางอาหารเพื่อช่วยให้สินค้าสามารถเก็บได้นานเป็นปี ในการเก็บรักษาอาหารไว้ด้วยความเย็นเป็นอีกหนึ่งในกระบวนการที่สามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักาษาไว้ได้นานขึ้น และยังคงสภาพคุณค่าของโภชนาการของอาหารไว้เหมือนเดิม และในอุตสาหกรรมอาหารมีวิธีการเก็บรักษาด้วยความเย็นหลากหลายรูปแบบ โดยมีค่าใช้จ่ายและราคาที่จะแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของการเก็บรักษา

                การทำ Freeze Dry คืออะไร

Freeze Dehydration / Lyophilization /Freeze Dry ซึ่งหมายถึงการทำใหแห้งด้วยการแช่เยือกแข็ง โดยทำให้น้ำที่อยู่ในเซลส์ซึ่งเป็นของเหลวและสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งที่เป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆก่อน จากนั้นจะทำการลดความดันสภาพแวดล้อมให้ต่ำกว่าบรรยากาศปกติ เพื่อให้ผลึกน้ำแข็งสามารถ ระเหิดกลายเป็นไอ โดยภายใต้อุณภูมิเท่ากับหรือต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส จะทำให้น้ำแข็งเกิดการระเหิดอยู่ที่ความดัน 4.7 มิลิเมตรปรอทหรือต่ำกว่า

                ขั้นตอนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freezing)  สำหรับขั้นตอนการผลิตอาหารด้วยวิธีนี้ มีความคล้ายคลึงกลับกระบวนการผลิตอาหารเบื้องต้นทั่วไปคือคัดเลือก ล้าง ทำความสะอาด ปอกเปลือก ตัดแต่งให้สวยงามและเหมาะสม และนำเข้าสู่กระบวนการ 3 ขั้นตอนดังนี้

  1. การแช่เยือกแข็ง (Freezing)   การแช่เยือกแข็งเป็นกระบวนการลดอุณภูมิของสินค้าให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (Freezing point) อย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้น้ำที่อยู่ในเซลล์เกิดเป็นผลึกน้ำแข็งขนาดเล็ก (Ice Crystal) ซึ่งการแช่เยือกแข็งที่นิยมกันส่วนมากเป็นแบบลมเย็น (Air Blast Freezing)และการแช่เยือกแข็งแบบไครโอเจนนิค (Cryogenic Freezing)
  2. กาทำแห้งขั้นทุติยภูมิ (Secondary Drying)  หลังจากที่ทำการผลึกน้ำแข็งระเหิดออกไปหมดแล้วในขั้นปฐมภูมิ แต่ก็ยังมีความชื้นคงเหลืออยู่ซึ่งจำเป็นต้องทำมให้แห้งด้วยการเพิ่มอุณภูมิให้สูงขึ้น เพื่อดึงเอาความชื้นที่ตกค้างอยู่ออกไปให้เหลืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับการรักษา
  3. การทำแห้งขั้นปฐมภูมิ (Primary Drying)   เป็นการลดปริมาณน้ำ (Dehydration) ด้วยการระเหิดผลึกน้ำแข็งในเซลล์ให้กลายเป็นไอด้วยการลดความดันบรรยากาศโดยรอบให้ต่ำลงในระดับของสูญญากาศ (Vacuum) โดยการระเหิดของผลึกน้ำแข็งจะเกิดได้อย่างสมบูรณ์ต้องใช้ความดันต่ำกว่า 132 Pa และ 132 mPa ตามลำดับ

สำหรับกรรมวิธีการเก็บรักษาอาหารด้วยการทำแห้งมีข้อดีคือ กระบวนการแปรรูปและเก็บสินค้าด้วยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ทำให้สามารถรักษาคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ได้ดีเนื่องจากกระบวนการทำให้แห้งโดยใช้อุณภูมิต่ำทำให้เกิดการเสียคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ที่น้อย ควรเป็นอาหารที่ไวต่อการสูญเสียคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน เช่น สมุนไพร อาหารทะเล ปลา ผัก ผลไม้ ที่ต้องการเก็บรักษาอย่างยาวนาน และเมื่อต้องการคืนภาพของอาหารแล้วยังคงคุณค่าทางสารอาหารและรูปลักษณ์ของอาหารได้อย่างสมบูรณ์ หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยาแอร์ ทางเราพร้อมให้คำปรึกษา ในด้านของน้ำยาแอร์บ้าน แอร์รถ แอร์ตู้เย็น หรือเครื่องชิลเลอร์ สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอม ศูนย์รวมน้ำยาตู้เย็น ตู้แช่ทุกชนิด ที่ Line@namyaair หรือ โทร. 094-341-3124

สนใจสั่งซื้อน้ำยาแอร์ กับน้ำยาแอร์ดอทคอม โทรเลย 0943413124

Add Line : @namyaair เพื่อสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับน้ำยาแอร์ คลิ๊กเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *