การเลือกใช้สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์

การเลือกใช้สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์

สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ ในปัจจุบันมีมากมายในตอนนี้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดอุณภูมิไม่ว่าจะเป็น การทำความเย็น การเก็บรักษาคุณภาพของอาหาร ช่วยยับยั้งหรือชะลอการเสื่อมของวัตถุดิบ สินค้า จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ หลักการของการทำความเย็น เกิดขึ้นได้จากการกำจัดความร้อนส่วนเกิน โดยใช้ สารทำความเย็น (Refrigerant) เป็นตัวกลางในการทำความเย็นที่สามารถเปลี่ยนสถานะ ด้วยการให้ความร้อนแฝงเข้ามาช่วยจากอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทำความเย็น

เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการทำความเย็น การลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่าอุณภูมิห้องนั้น จำเป็นต้องกำจัดความร้อนและป้องกันความร้อนที่จะเกิดขึ้น อัตราในการกำจัดความร้อนออกจากระบบเพื่อให้อุณภูมิลดลงตามที่ต้องการ เรียกว่า “ โหลดของการทำความเย็น” ซึ่งเป็นตัวกำหนดขนาดของระบบทำความเย็น ในปัจจุบัน สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์หลายชนิดที่นิยมใช้ในระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ การเลือกสารทำความเย็น ขึ้นอยู่กับอุณภูมิทีต้องการ ลักษณะการทำงานและความเหมาะสมกับระบบ

ลักษณะสำคัญของสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ ให้พิจารณาเลือกใช้ดังนี้

  1. ความดันที่ควบแน่น ถ้ามีค่าสูงมากเกินไป ก็จะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ในการติดตั้งคอนเดนเซอร์และท่อ
  2. อุณหภูมิวิกฤตควรมีค่าสูง หากมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤตไอของสารทําความเย็น น้ำยาทำความเย็นจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นของเหลวได้ โดยเฉพาะในการใช้งานด้านคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศนั้น อุณหภูมิวิกฤต
  3. ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟง่าย มีระดับความปลอดภัยอยู่ที่ ระดับ A1 หรือหากจำเป็นต้องใช้สารทำความเย็นที่มีพิษ หรือสามารถติดไฟได้ตั้งแต่ A2L ขึ้นไป ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานอย่างเคร่งครัด
  4. ไม่ควรมีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุในระบบทําความเย็น
  5. ราคาเหมาะสมกับต้นทุน และประสิทธิภาพ โดยตั้งอยู่บนมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ
  6. คอมเพรสเซอร์ ปัจจุบันคอมเพรสเซอร์เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้พัฒนามาเพื่อสารทำความเย็นรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งจะสามารถมีอายุการใช้นานได้ในระยะยาวถึง 20 ปี
  7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตาม ข้อบังคับการใช้สารทำความเย็น ที่มีค่า ODP เป็น 0 และค่า GWP ต่ำ

ซึ่ง Colder Solution มีทางเลือกที่หลากหลายในใช้สารทำความเย็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีค่า GWP ต่ำ แต่ให้ประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นสารทำความเย็น R1234yf, Daikin R407H, R290, R513a และ R449A เป็นต้น

ดังนั้นการเลือกใช้สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ควรเลือกน้ำยาที่มี

ประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานของคุณภาพอีกด้วย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสารทำความเย็น สามารถโทรสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่น้ำยาแอร์ดอทคอมศูนย์รวมน้ำยาตู้เย็นทุกชนิดที่  Line@namyaair หรือ โทร.   094-341-3124

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *