น้ำยาแอร์ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับระบบปรับอากาศ

น้ำยาแอร์ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศ หรือ Air Conditioning คือ ระบบที่ทำหน้าที่ปรับสภาพของอากาศให้เหมาะกับสภาวะที่ผู้ใช้ต้องการ และเป็นระบบที่ใช้ได้ทั้งการปรับอากาศเพื่อการเก็บรักษาอาหาร และรวมถึงการปรับอากาศเพื่อการอยู่อาศัยในอาคาร ห้องพัก หรือในสำนักงาน และมีการควบคุมปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ โดยใช้น้ำยาแอร์ทำให้เกิดความเย็น ในบทความนี้เพื่อให้การใช้งานเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพ น้ำยาแอร์.com มีความรู้เกี่ยวกับน้ำยาแอร์ และการเลือกน้ำยาแอร์ให้เหมาะกับระบบปรับอากาศมาแนะนำครับ

น้ำยาแอร์ คืออะไร และมีกี่ชนิด

น้ำยาแอร์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารทำความเย็น เป็นสารจำพวก CFCs (Chloro Fluoro Carbons) ซึ่งเป็นสารของเหลวที่ทำให้เกิดความเย็น ไม่มีพิษ ไม่มีกลิ่น คุณสมบัติของน้ำยาแอร์ เป็นตัวกลางทำหน้าที่รับ ดูดซับ และนำพาความร้อน เพื่อให้เกิดการขยายตัว หรือมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นไอหรือแก๊ส โดยสารเหล่านี้จะมีจุดเดือดที่ต่ำกว่าสารทั่วไป จึงถูกนำมาใช้ในการทำความเย็น และสารทำความเย็นที่มีจุดเดือดต่ำจะถูกใช้ในการทำความเย็นที่อุณหภูมิต่ำ ส่วนสารทำความเย็นที่มีจุดเดือดสูงจะถูกใช้ในทำความเย็นที่อุณหภูมิสูง น้ำยาแอร์ ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้มีการกำหนดชนิดของสารทำความเย็นไว้ 3 ชนิด โดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้

 1. สารทำความเย็นชนิดที่ไม่ระคายเคืองและไม่เป็นสารติดไฟ
 2. สารทำความเย็นชนิดที่เป็นสารติดไฟ
 3. สารทำความเย็นชนิดที่มีความระคายเคือง

น้ำยาแอร์ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับระบบปรับอากาศ

การเลือกน้ำยาแอร์ให้เหมาะกับระบบปรับอากาศ จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับระบบปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ หรือแอร์ ก่อนว่า คืออะไร เหมาะกับการใช้งานประเภทใด รวมทั้งข้อดีข้อด้อยของน้ำยาแอร์แต่ละชนิด เพื่อเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

 • ระบบปรับอากาศ คืออะไร มีกี่ประเภท

ระบบปรับอากาศ หมายถึง การถ่ายเทความร้อนจากบริเวณที่ต้องการปรับอากาศให้มีอากาศที่เย็นสบายในอุณหภูมิที่ต้องการ และรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศ ผ่านคอยล์เย็นและสารทำความเย็น ให้มีอุณหภูมิพอเหมาะและกสรควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ การระบายอากาศเสียทิ้ง รวมทั้งการหมุนเวียนของอากาศบริสุทธิ์และการกรองอากาศที่สกปรกให้สะอาด ระบบปรับอากาศที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งออก 2 ประเภท ดังนี้

 1. การปรับอากาศเพื่อความเย็นสบาย

ระบบการปรับอากาศเพื่อความเย็นสบาย เป็นการปรับอากาศที่มุ่งส่งเสริมความเย็นสบายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนที่อยู่อาศัยหรือทำงานอยู่ในบริเวณนั้น เช่น ระบบปรับอากาศภายในบ้านพักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน หรือโรงพยาบาล

 1. การปรับอากาศเพื่อการอุตสาหกรรม
  การปรับอากาศเพื่อการอุตสาหกรรม

ระบบปรับอากาศเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นการปรับอากาศเพื่อควบคุมภาวะบรรยากาศในกระบวนการผลิต และการเก็บรักษาผลผลิตต่าง ๆ เช่น การปรับอากาศในโรงงานผลิตอาหาร การปรับอากาศในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ

 • หลักการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ

โดยทั่วไปการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ต้องอาศัยสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ที่ไหลอยู่ในระบบท่อปิด โดยมีเครื่องอัดไอสารทำความเย็นหรือคอมเพรสเซอร์ ทำหน้าที่เพิ่มความดันให้แก่สารทำความเย็น ซึ่งเป็นไอให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้นหรือสูงกว่าอากาศภายนอก แล้วระบายทิ้งที่แผงท่อระบายความร้อน (คอล์ยร้อนหรือคอนเดนเซอร์) ซึ่งติดตั้งอยู่ภายนอกโดยมีพัดลมทําหน้าที่เป่าระบายความร้อน ซึ่งสารทําความเย็นจะดูดความร้อนจากอากาศบริเวณโดยรอบของแผงท่อทําความเย็นทำให้อากาศที่ไหลผ่านมีอุณหภูมิต่ำลงและถูกส่งผ่านลมเย็นโดยพัดลมที่ติดตั้งอยู่ที่แผงทําความเย็น

 • วิธีเลือกน้ำยาแอร์ให้เหมาะกับระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศที่ใช้ในปัจจุบันหลัก ๆ แบ่งออกเป็นระบบปรับอากาศที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และระบบปรับอาการที่ใช้ในบ้านพัก หรืออาคาร สำนักงาน ทั่วไป สำหรับการเลือกน้ำยาแอร์ให้เหมาะกับระบบปรับอากาศ ทำได้ ดังนี้

 1. น้ำยาแอร์ที่ใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรม ได้แก่
  น้ำยาแอร์ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับระบบปรับอากาศ

 • น้ำ มีการใช้น้ำเป็นตัวทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะถูกนำไปใช้ในวงจรเพื่อลดอุณหภูมิ สำหรับการใช้น้ำเป็นสารทำความเย็นจำเป็นต้องมีอุณหภูมิแวดล้อมที่สูงกว่า 100 ° C
 • HFC R134A น้ำยาแอร์ชนิดนี้มักใช้ในรถยนต์ปรับอากาศ และยังนำไปใช้ในช่องแช่เย็นเชิงพาณิชย์ในท่อน้ำยาทำความเย็นอีกด้วย
 • ไฮโดรคาร์บอน (HCS) เป็นสารทำความเย็นที่เหมาะสำหรับการทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีโพรเพนที่มี ODP เป็นศูนย์ (โอกาสในการสูญเสียโอโซน) ในการนำมาใช้ต้องมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเฉพาะ รวมทั้งต้องใช้งานในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากประกายไฟและสายไฟ
 • แอมโมเนีย (R717) เป็นน้ำยาแอร์ที่นิยมใช้มากที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรมทำความเย็น
 • คาร์บอนไดออกไซด์ R744 น้ำยาแอร์ชนิดนี้ข้อดีก็คือ CO2 R744 มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม แต่มีน้ำหนักมาก การนำมาใช้ต้องจัดการด้วยความระมัดระวัง
 1. น้ำยาแอร์ที่ใช้ในบ้านและที่อยู่อาศัย
  น้ำยาแอร์ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับระบบปรับอากาศ

 • HCFC -22 (R-22) เป็นหนึ่งในน้ำยาแอร์ที่ใช้กันมากกับระบบปรับอากาศที่ใช้ในบ้าน แต่ปัจจุบันใช้เฉพาะเมื่อมีการรีไซเคิลเพื่อใช้ในระบบเดียวกันเท่านั้น
 • R-410A เป็นสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมสำหรับเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ
 • R600A หรือที่เรียกว่า CARE10 เป็นสารทำความเย็นเกรด Isobutane ซึ่งเป็นสารทำความเย็นจากธรรมชาติ ปัจจุบันยังเป็นก๊าซทำความเย็นที่นิยมเลือกนำมาใช้ในตู้เย็น และในเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

สำหรับน้ำยาแอร์ ถือเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญต่อระบบทำความเย็น ทั้งในส่วนที่ใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรม และใช้ในอาคารสำนักงาน บ้าน หรือที่อยู่อาศัย การทำความเข้าใจกับระบบปรับอากาศแต่ละประเภท เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้การเลือกน้ำยาแอร์เป็นเรื่องง่าย และสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับระบบปรับอากาศ

ถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ที่จะถูกใช้ในอนาคต หรือน้ำยาแอร์ที่จะถูกยกเลิกใช้ สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอม ศูนย์รวมน้ำยาแอร์ทุกชนิด ที่ Line : @namyaair  หรือ โทร. 094-341-3124

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *