อัพเดทเทรนด์น้ำยาแอร์ในยุค Global Warming

สภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน Global Warming คือ การที่อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น หรือเกิดสภาวะเรือนกระจกสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุเกิดขึ้นได้หลายอย่าง เช่น จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออคไซค์ของรถยนต์ การปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การเผาขยะ การเผาป่า เละยังรวมถึงการใช้น้ำยาแอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนนี้ด้วย ซึ่งในสารทำความเย็น หรือน้ำยาแอร์บางชนิดที่มีสารที่ลอยตัวสะสมขึ้นไปที่ชั้นบรรยากาศ และก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ทำให้โลกร้อนขึ้น ดังนั้นทั่วโลกจึงได้มีการร่างสนธิสัญญา พิธีสาร มอนทรีออล คือ สนธิสัญญาสากลทั่วโลก ว่าด้วยเรื่องการจำกัดการใช้ ควบคุม รณรงค์ให้ลดการผลิตและยกเลิกการใช้สารทำความเย็นที่ทำลายชั้นบรรยากาศโลก และก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก

อัพเดทเทรนด์น้ำยาแอร์ในยุค Global Warming
อัพเดทเทรนด์น้ำยาแอร์ในยุค Global Warming

น้ำยาแอร์ในยุค Global Warming ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนนี้ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมากมายหลายชนิด มีทั้ง น้ำยาแอร์บ้าน น้ำยาแอร์รถยนต์ รวมไปถึงน้ำยาแอร์ตู้แช่และห้องเย็นด้วย โดยในปัจจุบันน้ำยาแอร์ที่มีค่า GWP (Global Warming Potential)  ได้แก่น้ำยาจำพวกสาร HCFC และ HFC บางตัวที่มีค่า GWP สูงอยู่ และในอนาคตก็จะให้ยกเลิกการใช้ แล้วเปลี่ยนไปใช้น้ำยาแอร์ที่มีค่า GWP ต่ำลง และยังสามารถทำให้ช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ซึ่งน้ำยาแอร์ชนิดใหม่ๆพอจะแยกได้ดังนี้

  • น้ำยาแอร์บ้าน R32 แทนน้ำยาแอร์ R22 ใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย แอร์บ้าน โดยในปัจจุบันเริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลายและหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่ต่างกันมาก
  • น้ำยาแอร์รถยนต์ R1234yf แทนน้ำยาแอร์ R134a ใช้ในแอร์รถยนต์ สำหรับถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตออกมา ซึ่งรถยนต์บางค่ายโดยเฉพาะในแถบฝั่งยุโรปเริ่มมีการใช้น้ำยาแอร์รถยนต์ตัวนี้กันแล้ว เพียงแต่ราคาน้ำยายังค่อนข้างสูงในแถบเอชียจึงยังไม่นิยมใช้กันมากนัก
  • น้ำยาแอร์ตู้แช่ห้องเย็น R448A ,R407F แทนน้ำยาแอร์ R404A และ R507 ใช้ในอุตสาหกรรมตู้แช่ ห้องเย็น อุตสาหกรรมแช่แข็งต่างๆ ซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพทำความเย็นเร็วกว่า คงที่มากกว่า และยังสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้ดี เพราะมีค่า GWP ที่ต่ำกว่า

ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องทำความเย็นที่มีการใช้น้ำยาแอร์ที่ช่วยลดโลกร้อน ถือเป็นทางเลือกที่เราจะสามารถช่วยยื้ออายุโลกใบนี้ และทำให้โลกเป็นสีเขียวมากขึ้น โดยลดการใช้น้ำยาแอร์ตัวเก่าและหันมาเปลี่ยนใช้น้ำยาแอร์ตัวใหม่ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับน้ำยาแอร์ที่จะมาทดแทน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอม เชี่ยวชาญยืนหนึ่งในเรื่องน้ำยาแอร์คุณภาพ Line@ หรือ โทร xx-xxx-xxxx