จัดเก็บน้ำยาแอร์อย่างไร ให้ปลอดภัย

จัดเก็บน้ำยาแอร์อย่างไร ให้ปลอดภัย

น้ำยาแอร์ มีคุณสมบัติเป็นสารที่ไม่ติดไฟ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีแรงดัน (Pressure) ในตัวจึงถูกจัดให้เข้าข่ายสารวัตถุอันตราย ดังนั้น เวลาจัดเก็บน้ำยาแอร์ จึงมีหลักเกณฑ์ที่ควรทราบเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง และชุมชน ยิ่งไปกว่านั้นอากาศในประเทศไทยค่อนข้างร้อน การจัดเก็บน้ำยาแอร์ ควรต้องมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม และเคร่งครัด

โดยมีวิธีการจัดเก็บน้ำยาแอร์ให้ปลอดภัย มีข้อควรพิจารณา ดังนี้

พื้นที่ในการจัดเก็บ

 • พื้นที่ต้องเป็นพื้นที่โล่ง และระบายอากาศได้ดี แต่ไม่ควรเป็นพื้นที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง ควรเป็นที่ร่มที่มีหลังคาที่ถูกออกแบบให้สามารถระบายความร้อนได้ และระบายควันในกรณีเกิดเพลิงไหม้ นอกจากนี้พื้นที่จัดเก็บควรมีทางเข้า-ออก อย่างน้อย 2 ทางและไม่มีสิ่งกีดขวาง
 • ถ้าปริมาณจัดเก็บน้ำยาแอร์มีมาก พื้นหรือฐานในการวางน้ำยาเพื่อจัดเก็บต้องมีความแข็งแรง เนื่องจากน้ำหนักน้ำยาและถังเหล็กนั้นมีความหนัก

จัดเก็บน้ำยาแอร์อย่างไร ให้ปลอดภัย

การวางตำแหน่งของถัง/ท่อน้ำยาแอร์

 • ควรจัดเก็บให้ถังหรือท่อน้ำยาแอร์ วางตั้งตรง ไม่ควรวางเอียงหรือแนวนอนหรือไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่เสี่ยงต่อการล้มของถังหรือท่อ

จัดเก็บน้ำยาแอร์อย่างไร ให้ปลอดภัย

อุณภูมิในการจัดเก็บ

 • อุณหภูมิในการจัดเก็บควรเป็นอุณหภูมิต่ำ ควรมีอากาศเย็นและแห้ง อุณหภูมิการจัดเก็บไม่ควรเกิน 52 เซลเซียส

ระยะเวลาการจัดเก็บ

 • น้ำยาแอร์สามารถจัดเก็บได้นานเท่าไหร่ก็ได้ สามารถเก็บได้หลายปีถ้ามีการจัดเก็บอย่างถูกต้อง

จัดเก็บน้ำยาแอร์อย่างไร ให้ปลอดภัย

จำกัดจำนวนคนที่เข้าถึงที่จัดเก็บ

 • การจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าในสถานที่จัดเก็บน้ำยาแอร์ เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และควรจัดเก็บให้ห่างไกลจากเด็ก

อุปกรณ์และชั้นวาง

 • ชั้นสำหรับจัดวางน้ำยาแอร์แบบถังเล็ก ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และไม่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน
 • ส่วนการจัดเก็บน้ำยาแอร์ที่ลักษณะเป็นท่อใหญ่ ควรจะมีอุปกรณ์จับยึดท่อเพื่อป้องกันท่อล้มจนทำให้เกิดการเสียหายตามมา

จัดเก็บน้ำยาแอร์อย่างไร ให้ปลอดภัย

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

 • ตรวจเช็คให้แน่ใจว่า รอบๆที่จัดเก็บไม่มีวัตถุไวไฟหรือสารกัดกร่อน
 • จัดเตรียมอุปกรณ์การดับเพลิงที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำยาแอร์ที่จัดเก็บ และต้องได้รับการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน
 • อุปกรณ์ดับเพลิงจะต้องติดตั้งในสถานที่ ที่เหมาะสม พร้อมสำหรับการใช้งาน และต้องเคลื่อนย้ายได้ง่าย พร้อมทั้งต้องมีป้ายแสดงที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเห็นได้ชัด

การจัดเก็บน้ำยาแอร์ให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้ามีการจัดเก็บอย่างไม่เหมาะสมแล้ว จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมโดยรอบนอกจากมีวิธีการจัดเก็บน้ำยาแอร์ให้ถูกต้องแล้ว การบำรุงรักษาและทำการตรวจเช็คสภาพท่อและหัววาล์วอยู่ตลอดก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาน้ำยาแอร์ สามารถติดต่อ น้ำยาแอร์ดอทคอม ผู้จัดจำหน่าย น้ำยาแอร์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาแอร์บ้าน ชิลเลอร์ ,น้ำยาแอร์รถยนต์ ตู้เย็น-ตู้แช่ ได้ทาง Line@ หรือโทร xx-xxx-xxxx

จัดเก็บน้ำยาแอร์อย่างไร ให้ปลอดภัย