สารทำความเย็นในรถยนต์ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

สารทำความเย็นในรถยนต์ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ปัจจุบันมีความพยายามที่จะทำให้รถยนต์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ได้มีการพัฒนาการใหม่ๆ เกิดขึ้นในหลายสาขาที่จะทำความเข้าใจต่อผลลัพธ์ของการออกแบบระบบ ซึ่งในส่วนระบบปรับอากาศของรถยนต์ ได้นำไปสู่การวิเคราะห์รายละเอียดของระบบปรับอากาศและความพยายามที่จะคิดค้นการออกแบบที่ดีขึ้น เพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด อุตสาหกรรมรถยนต์ได้เลือกใช้สารทำความเย็นที่มีชื่อเรียกว่า ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน R134a มาใช้แทนสารทำความเย็นอื่นๆ  เนื่องจาก R134a ไม่มีผลกระทบต่อการทำให้เกิดการรั่วของชั้นโอโซนและในขณะเดียวกันก็เป็นสารที่ปลอดภัย ไม่เป็นพิษ และไม่ติดไฟ รวมทั้งยังให้ประสิทธิภาพของวัฏจักรทำความเย็นในระดับที่ยอมรับได้

เมื่อไม่นานมา มีความสนใจปัญหาอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น และแหล่งปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (Co 2 ) เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมรถยนต์ต้องหันมาทบทวนการเลือกใช้สารทำความเย็นตัวใหม่ ถูกจัดรวมอยู่ในกลุ่มของก๊าซที่ถูกควบคุม ผลกระทบที่มีต่อโลกของ R 134a นั้นเกิดจากการรั่วไหลของสารทำความเย็น จะมีผลต่อการทำให้โลกร้อนขึ้น (GWP) เท่ากับ 1,300 เมื่อเกิดการรั่วไหล ซึ่งคิดเทียบเท่ากับ 1,300 เท่าของก๊าซ Co 2 ที่รั่วไหลในปริมาณเท่ากัน กรณีดังกล่าว เมื่อนำมารวมกับแนวคิดเกี่ยวกับของไหลทำงานที่ได้จากธรรมชาติ ( Natural Working fluid) ส่งผลให้เกิดความสนใจในการประเมินการใช้ก๊าซ Co 2 มาเป็นสารทำความเย็น จากการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช้สารทำความเย็นต้องกระทำในภาพรวมตลอดจนถึงการปฎิสัมพันธ์กับในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การศึกษานี้ตัดสินใจเลือกใช้ค่าดรรชนีผลกระทบที่มีต่อการทำให้โลกร้อนขึ้นเทียบเท่าโดยรวม ( Total Equivalent Warming Impact, TEWI )มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ค่าดรรชนีดังกล่าวนี้ นอกจากจะพิจารณาผลกระทบที่รวมไปถึงการใช้พลังงานเพื่อที่จะทำให้เกิดควมเย็นอีกด้วย ตลอดจนรวมถึงพลังงานที่ต้องใช้สำหรับขนถ่ายระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นกรณีทั่วๆ ไปสำหรับการติดตั้งเพื่อใช้งานในรถยนต์

ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความคิดเห็นอีกมากมายที่คำนึงถึงประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างสารทำความเย็นทั้งสอง ซึ่งโดยปกติแล้วความแตกต่างเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นสมมติฐานที่เฉพาะเจาะจง เมื่อ  และข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบ ตลอดจนรูปแบบของการปรับอากาศที่ใช้

จากบทความที่กล่าวมา จะนำเสนองานที่ทำขึ้นเพื่อประเมินประโยชน์จากการใช้ก๊าซ Co 2 เพื่อเป็นสารทำความเย็นตัวเลือก เพื่อเปรียบเทียบกับระบบปรับอากาศของรถยนต์ที่ใช้สาร R 134a และหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอม จำหน่ายน้ำยาแอร์บ้านทุกยี่ห้อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบแอร์บ้านที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีพนักงานบริการตอบคำถามให้คำแนะนำจากประสบการณ์ด้านการจำหน่ายน้ำยาแอร์มากว่า 20 ปี ติดต่อที่ Line @namyaair หรือโทร 094-341-3124

สนใจสั่งซื้อน้ำยาแอร์ กับน้ำยาแอร์ดอทคอม โทรเลย 0943413124

Add Line : @namyaair เพื่อสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับน้ำยาแอร์ คลิ๊กเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *