แนวโน้มราคา R134a ในช่วงหน้าร้อน

แนวโน้มราคา R134a ในช่วงหน้าร้อน

เมื่อกล่าวถึงระบบของแอร์รถยนต์แล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือน้ำยาทำความเย็น หรือ น้ำยาแอร์ R134a ในตลาดมีการจัดจำหน่ายมากมายหลายยี่ห้อ หลายขนาดถ้ามองจากภายนอกแล้วจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนอกจากเมื่อได้ใช้งานไปแล้วถึงสามารถเห็นถึงความแตกต่างได้บ้าง ทั้งในเรื่องระดับความเย็น (เย็นชืด หรือ เย็นฉ่ำ) และคุณภาพของถังและหัววาล์ว ดังนั้น เรื่องของราคาสินค้า จึงเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อปัจจัยหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนที่มีอัตราความต้องการใช้ค่อนข้างสูง เพราะอากาศที่ร้อนทำให้ระบบแอร์ภายในรถยนต์มีการทำงานที่หนักขึ้นอาจทำให้เกิดการเสียหายหรือการซ่อมก็เป็นได้ จึงทำให้มีการซื้อการขายน้ำยาแอร์เป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งต่างจากหน้าหนาวหรือหน้าฝนซึ่งการใช้ระบบแอร์รถยนต์ในอุณหภูมิที่ต่ำระบบแอร์จึงทำงานไม่หนักมาก จึงไม่ค่อยเกิดการเสียหายหรือการซ่อมของระบบแอร์ สาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำยาแอร์มีการปรับขึ้น-ลง มีดังนี้

1.ฤดูกาล อุณหภูมิของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันมาก จึงทำให้การใช้น้ำยาแอร์มีการแตกต่างกัน ส่วนในพื้นที่เขตร้อนก็จะมีปริมาณการใช้น้ำยาแอร์เป็นจำนวนมาก ก็เข้าสู่อุปสงค์และอุปทาน ทำให้ราคาน้ำยาแอร์มีการปรับขึ้น-ปรับลง

2.ค่าเงินบาทในส่วนของน้ำยาแอร์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าดังนั้นการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นส่วนหนึ่งของความผันแปรของราคาน้ำยาแอร์ด้วย

3.ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า เช่น ค่าภาษีนำเข้า ค่าขนส่ง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายนี้จะทำให้มีผลกระทบต่อราคาน้ำยาแอร์ของแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ณ.เวลาของการนำเข้าสินค้า ณ.ตอนนั้น

4.สภาวะเศรษฐกิจ และ โรคภัยต่างๆ ที่ทำให้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้น้ำยาแอร์ และการผลิต เช่น โรคระบาด Covid-19 ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นทำให้เศรษฐกิจนั้นแย่ลงอย่างเห็นได้ ทำให้ปริมาณการใช้น้ำยาแอร์น้อยลงราคาสินค้าจึงถูกลงตามไป

ดังนั้นแนวโน้มราคาน้ำยาในR134a ในช่วงหน้าร้อนจะมีราคาที่สูงมากกว่าปกติ แต่ราคาจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะสูงเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น เพราะจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องที่จะทำให้ราคาน้ำยาแอร์ในช่วงนั้นสูงขึ้น ดังนั้นก่อนเลือกซื้อน้ำยาแอร์ทุกครั้ง ควรสอบถามกับผู้จัดจำหน่ายทุกครั้ง สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อน้ำยาแอร์ ราคาอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ  ทั้งนี้ควรดูที่คุณภาพน้ำยา น้ำหนักต่อถัง  และความเหมาะสมของการใช้งานคุณควรเลือกซื้อหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้ที่ “น้ำยาแอร์ดอทคอม” จำหน่ายน้ำยาแอร์รถ แอร์บ้านทุกชนิด พร้อมอุปกรณ์แอร์ต่างๆมีพนักงานคอยบริการตอบคำถามให้คำแนะนำจากประสบการณ์ด้านการจำหน่ายน้ำยาแอร์มากว่า 20 ปี โทร 094-341-3124 หรือ ทาง Line@namyaair

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *