ข้อแตกต่างของน้ำยาแอร์ R22 R410A และ R32 มีอะไรบ้าง ?

น้ำยาแอร์ หรือ น้ำยาทำความเย็น เป็นสารระเหยที่ใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศทั่วไป รวมไปถึงเครื่องทำความเย็นต่างๆทั้งในบ้านเรือนที่พักอาศัย ระบบอาคาร ระบบแอร์รถยนต์ และระบบตู้แช่  ห้องเย็น รวมถึงอุตสาหกรรมแช่แข็งด้วย ซึ่งระบบต่างๆที่กล่าวมานั้นต้องใช้น้ำยาทำความเย็นแทบทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคอมเพรสเซอร์ของระบบทำความเย็นนั้นๆ จะต้องใช้น้ำยาแอร์ตัวไหน การใช้น้ำยาแอร์ให้เหมาะสมกับการทำความเย็นระบบนั้นๆจึงเป็นสิ่งสำคัญ น้ำยาแอร์ที่ใช้กับระบบปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย หลักๆคือ R22 R410Aและ R32 น้ำยาทั้งสามตัวนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน วิธีการใช้ตัวน้ำยาจึงมีความแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

ข้อแตกต่างของน้ำยาแอร์ R22 R410A และ R32 มีอะไรบ้าง ?
ข้อแตกต่างของน้ำยาแอร์ R22 R410A และ R32 มีอะไรบ้าง ?

คุณสมบัติของน้ำยาทำความเย็น R22 R410A และ R32

  • R22 เป็นสารประกอบเดียว มีค่าความสามารถทำลายชั้นบรรยากาศต่ำ (ODP=0.05) คุณสมบัติของตัวน้ำยาไม่มีสี และไม่มีกลิ่นและเป็นสารที่ไม่ติดไฟจึงถือว่ามีความปลอดภัยที่จะใช้สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศที่ใช้กันภายในอาคาร บ้านเรือน และอุตสาหกรรมแช่แข็งทั่วไป
  • R410A  เป็นสารผสม R125+R32 เป็นน้ำยาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทน R22 เพื่อลดภาวะการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP=0) แต่ยังทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกที่ยังสูงอยู่ ใช้แทน R22 ในส่วนของเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเรือน และอาคารทั่วไป
  • R32  เป็นสารประกอบเดียว ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP=0) และก่อให้เกิดค่าสภาวะเรือนกระจกที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำยาแอร์ตัวอื่น ใช้แทน R22  ใช้ส่วนของเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเรือน และอาคารทั่วไป  แต่มีข้อเสียตรงที่ตัวน้ำยามีคุณสมบัติติดไฟ แต่ติดไฟในระดับเล็กน้อย

เมื่อได้ทราบถึงคุณสมบัติของน้ำยาแอร์ที่แตกต่างกันของทั้งสามตัวแล้ว ในเรื่องของการใช้งานก็มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกัน ดังนี้

 ข้อแตกต่างของการใช้งานน้ำยาแอร์  R22 R410A และ R32
1.สำหรับในเรื่องการเติมน้ำยาแอร์เข้าระบบ  R22 และ R32 สามารถเติมเพิ่มได้เลยเพราะเป็นสารประกอบเดียว  แต่ถ้าเป็น R410A นั้นไม่สามารถเติมได้เลย เนื่องจากเป็นสารประกอบผสม จะต้องปล่อยน้ำยาแอร์เดิมที่อยู่ในระบบให้ออกจากระบบให้หมดก่อนถึงจะเติมเพิ่มเข้าไปได้ เพื่อที่จะให้สัดส่วนของน้ำยาที่เป็นสูตรผสมมีสัดส่วนที่เติมเท่ากัน

  1. สำหรับเรื่องอุปกรณ์อะไหล่ที่ใช้ทำงาน เนื่องด้วยระดับความดันของน้ำยาแอร์ R32 กับ R410A มีความใกล้เคียงกัน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสามารถใช้ร่วมกันได้ ส่วน R22 เป็นน้ำยาแรงดันต่ำเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่สามารถใช้ร่วมกับ R410A และ R32 ได้
  2. สำหรับเรื่องประสิทธิภาพการทำความเย็น R32 จะให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่สูงกว่า R22 R410A เนื่องจาก R32 มีจุดเดือดที่ต่ำกว่าน้ำยาแอร์ตัวอื่น ในระดับหนึ่ง จึงทำให้เครื่องปรับอากาศนั้นสามารถประหยัดพลังงานได้ด้วย

4.สำหรับเรื่องราคาน้ำยาแอร์ ราคาเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อใช้งาน ซึ่งโดยปกติน้ำยาแอร์ R410A จะมีราคาที่แพงกว่าเมื่อเทียบกับราคาน้ำยาแอร์ R22 กับ R32  ซึ่งราคาของน้ำยาแอร์มีการผันผวน ควรตรวจสอบราคากับร้านขายน้ำยาแอร์และอุปกรณ์อะไหล่ก่อนการซื้อทุกครั้ง ดังนั้นแล้ว น้ำยาแอร์ R32 จึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นมากกว่า

ข้อแตกต่างของน้ำยาแอร์ R22 R410A และ R32 มีอะไรบ้าง ?
ข้อแตกต่างของน้ำยาแอร์ R22 R410A และ R32 มีอะไรบ้าง ?

ดังที่กล่าวมาทั้งหมด การที่จะเลือกใช้น้ำยาแอร์บ้านแต่ละชนิดนั้น ควรเลือกซื้อน้ำยาแอร์จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพมาตรฐาน  มีประสบการณ์ที่จำหน่ายมานาน  รวมถึงสามารถให้คำแนะนำในการใช้งานได้ ถ้าท่านใด กำลังมองหาซื้อน้ำยาแอร์บ้านที่มีคุณภาพ ไม่ต้องเสียเวลาเทียบราคาจากหลายๆที่ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำยาแอร์ชนิดต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอม  ที่ Line@ โทร xx-xxx-xxxx