น้ำยาในกลุ่ม HFCs จะถูกแบนแล้วหรือ?

Table of Contents

น้ำยาในกลุ่ม HFCs จะถูกแบนแล้วหรือ?

เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ระบบทำความเย็น เกือบทั้งหมดซึ่งต้องใช้สารทำความเย็น หรือที่เรียกว่า น้ำยาแอร์ (Refrigerants) สารทำความเย็นที่ถูกใช้ในปัจจุบันจะเป็นประเภทสาร HFCs เช่น R32 ,R410A,R134a เป็นต้น เพื่อจะมาทดแทนสารทำความเย็นประเภท HCFCs อย่างน้ำยา R22 ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่ถูกลดเลิกในการผลิตแล้ว สารทำความเย็น HFCs ถึงจะเป็นสารที่มีศักยภาพในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนต่ำ (OPD) แต่เป็นสารที่มีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสภาวะเรือนกระจกที่สูง (GWP)  ในการประชุมของประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมอนทรีออล ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2016 ที่ กรุงคิกาลี (Kigali) และได้มีข้อตกลงร่วมกัน ที่เรียกว่า Kigali Amendment ในการลดปริมาณการใช้ และการผลิต สารทำความเย็นประเภท HFCs ลดลงอีก 85% ของปริมาณการใช้ในปัจจุบัน ซึ่งจะมีแผนการลดการใช้สารเหล่านี้

น้ำยาในกลุ่ม HFCs จะถูกแบนแล้วหรือ

  1. กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เกือบทั้งหมดจะเริ่มมีการควบคุมปริมาณอย่างต่ำ 10% ในปี ค.ศ. 2019 เป้าหมายที่จะให้ลดลง 85% ในปี ค.ศ. 2036
  2. กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ในกลุ่มนี้เกือบทั้งหมด รวมถึงประเทศไทย จะเริ่มมีการควบคุมในปี ค.ศ. 2024 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า และเป้าหมายในการลดลงอีก 80% ในปี ค.ศ. 2045
  3. กลุ่มประเทศด้อยพัฒนา จะเริ่มการจำกัดการใช้สาร HFCs ในปีค.ศ. 2028 และลดการใช้ลงอีก 10% ในปี ค.ศ. 2032 และอีก 85% ในปี ค.ศ. 2047

จากแผนข้างต้น จะเห็นได้ว่าน้ำยาแอร์ประเภท HFCs จะมีการลด ละ และเลิกใช้ไปในที่สุด และจะมีสารทดแทน HFCs คือสารประเภท HFOs และ Natural refrigerants ที่มีค่า ODP และ GWP ที่ต่ำ

สามารถแจกแจงน้ำยาแอร์ที่จะถูกมาใช้ทดแทนสาร HFCs ตามประเภทเครื่องทำความเย็น ได้ดังนี้

–  ตู้เย็น สารทำความเย็นที่ใช้ในปัจจุบันจะเป็นน้ำยาแอร์ R134a มีค่าศักยภาพในการก่อนให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ที่สูง และสารที่ได้ถูกนำเป็นทางเลือกหรือสารทดแทนได้แก่น้ำยาแอร์ R600a ซึ่งศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ที่ต่ำ

–  ห้องเย็น ตู้แช่ สารทำความเย็นที่ใช้ในปัจจุบันจะเป็นสารทำความเย็นจำพวก R407F,R134a, R404A ซึ่งสารเหล่านี้จะมีค่าในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ที่สูงมาก ทางเลือกหรือสารทดแทนจะทดแทนด้วย R717 (แอมโมเนีย)

–  เครื่องปรับอากาศ (สำหรับบ้าน อาคาร) สารที่นิยมใช้กันในปัจจุบันจะเป็น R410A ,R22 จะถูกทดแทนด้วยสาร R32 และ R290

–  เครื่องปรับอากาศ (เชิงพาณิชย์) หรือชิลเลอร์ สารที่ใช้กันในปัจจุบันจะเป็น สารทำความเย็น R22 และ R123 ในส่วนสารที่จะเป็นทางเลือกหรือมาทดแทนนั้นได้แก่ สารทำความเย็น R1233zd และ R1233ze และ R1336mzz

–  แอร์รถยนต์ สารที่นิยมใช้กันในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นสารทำความเย็นจำพวก R134a ในส่วนของสารที่จะเป็นสารที่มาทดแทนได้ R1234yf

ในอนาคต เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นต่างๆจะถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาวะของโลกให้คงอยู่อย่างสะอาดและปลอดภัย เราจะต้องเตรียมพร้อม รับมือต่อความเปลี่ยนแปลงดังนั้นการพิจารณาเพื่อเลือกซื้อและเลือกใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนของโลกที่สูงขึ้นๆ จึงมีความสำคัญ และจำเป็น เพื่อประโยชน์ต่อการลงทุน และช่วยรักษ์โลก

น้ำยาในกลุ่ม HFCs จะถูกแบนแล้วหรือ?

ถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ที่จะถูกใช้ในอนาคต หรือน้ำยาแอร์ที่จะถูกยกเลิกใช้ สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้ำยาแอร์ดอทคอม ศูนย์รวมน้ำยาแอร์ทุกชนิด ที่ Line : @namyaair  หรือ โทร. 094-341-3124

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *